Zet jouw organisatie of vereniging zich in voor het milieu en de natuur? Vraag dan een subsidie aan!

Sinds 2017 voorziet het bestuur jaarlijks een subsidiebedrag om initiatieven op vlak van milieu en natuur van erkende organisaties of verenigingen in de gemeente te ondersteunen. Je kan jouw aanvraag nog tot en met 30 september 2021 indienen.

Om initiatieven op het vlak van milieu en natuur van erkende organisaties of verenigingen in de gemeente te ondersteunen, is sinds 2017 het subsidiereglement milieu en natuur van kracht. Op basis van dit reglement kunnen erkende organisaties of verenigingen in de gemeente een subsidie aanvragen voor de organisatie van concrete projecten, activiteiten en sensibiliseringsacties op het vlak van afval, milieuverantwoord productgebruik, water, hinder, energie, natuur, bodem, duurzame ontwikkeling en klimaat.

Volledige en correcte aanvragen worden beoordeeld op basis van een aantal criteria, nl. de bijdrage van het voorstel tot de gemeentelijke milieu- en natuurdoelstellingen, de betrokkenheid van de inwoners van de gemeente en de kostprijs. De milieuadviesraad neemt hierin een adviserende rol op. Om de ingediende dossiers beter te kunnen beoordelen, moet elke subsidieaanvraag door de betrokken organisatie of vereniging tijdens een vergadering van de MAR toegelicht worden. Let op! Politieke partijen, verenigingen die hoofdzakelijk activiteiten met commerciële doeleinden organiseren, individuele initiatieven van een lid van een vereniging en activiteiten, acties of projecten die reeds via een andere subsidiemaatregel van de gemeente een toelage ontvangen, komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Het bestuur voorziet jaarlijks een beschikbaar subsidiebedrag van € 2 500,00.

Gepubliceerd op dinsdag 14 sep 2021 om 09:00