Winterplan

De dienst werken stelt tijdens de winterperiode alles in het werk om de wegen en fietspaden zo goed mogelijk bereikbaar te maken. Om dit in goede banen te leiden, werkt het bestuur met een winterplan.

Een winterplan heeft als uitgangspunt dat elke inwoner zich slechts over een korte afstand moet verplaatsen om een vrijgemaakte hoofdweg te bereiken. Dit houdt in dat de wegen waar weinig verkeer komt, niet onmiddellijk gestrooid worden. De diensten richten zich eerst op de belangrijkste verkeersassen, nl. woon-, werk- en schoolverkeer en bushaltes. Bovendien heeft strooien vooral nut wanneer er regelmatig gereden wordt over de weg. Als er weinig verkeer passeert, bestaat de kans dat de vriestemperaturen de smeltende sneeuw opnieuw laten aanvriezen en dat kan een spiegelglad wegdek tot gevolg hebben.

Het bestuur rekent ook op de inzet van de inwoners om een inspanning te leveren door het voetpad ijs- en sneeuwvrij te houden. Dit is immers de verantwoordelijkheid van de bewoners. Let wel op! De geruimde sneeuw mag niet op het fietspad, in de goot of op de rijweg gegooid worden. Dat is strikt verboden. Probeer ook het gebruik van strooizout zo veel mogelijk te beperken. Dit is een irriterend product dat schadelijk is voor de gezondheid en het milieu. Pas zeker volgende tips toe:

  • gebruik een borstel en een sneeuwschep;
  • is de stoep niet volledig ijsvrij? Strooi dan alleen waar het nodig is;
  • strooi zand om een dikke laag ijs begaanbaar te maken;
  • strooi zout enkel op plaatsen waarover gelopen of gereden wordt (en niet in bermen of grachten).

Beleidsrapporten en -plannen