Wijziging VLAREM over beleid rond omgevingslawaai

Van 20 augustus tot en met 18 september 2021 organiseert het Departement Omgeving een publieke raadpleging over een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot het beleid rond omgevingslawaai.

Met het besluit worden richtlijn 2020/367, nl. de bepalingsmethoden voor schadelijke effecten van omgevingslawaai, omgezet in VLAREM II en VLAREM II afgestemd op de bepalingen van verordening 2019/1010, de rapporteringsverplichtingen aan Europa. Concreet gaat het om aanpassingen aan afdeling 2.2.4 (de beleidstaken betreffende de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai) en hoofdstuk 5.57 ‘Vliegvelden’ van VLAREM II. Het besluit regelt ook de inwerkingtreding van de artikelen uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 over de bevoegdheden van de autoriteiten en instanties voor de uitvoering van de beleidstaken rond omgevingslawaai. Dit alles kadert in de verdere uitwerking van het beleid rond omgevingslawaai conform de Europese richtlijn omgevingslawaai (2002/49/EG). Die heeft als doel in Europa een gemeenschappelijke aanpak in te voeren om schadelijke effecten van blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen of te verminderen. 

De inspraakperiode loopt van 20 augustus tot en met 18 september 2021. Je vindt het voorontwerp van besluit en alle informatie over deze publieke inspraakprocedure op de website van het Departement Omgeving en het portaal van IBO

Gepubliceerd op vrijdag 20 aug 2021 om 09:00