Whaling in opmars

Kreeg je in naam van een familielid of kennis een dringende vraag om geld? Let dan op, want het kan om whaling gaan. Daarbij doen oplichters zich voor als iemand die je kent met de bedoeling jouw geld te laten storten op hun rekeningnummer.

Wat is whaling?

Whaling is een soort emotionele fraude, waarbij oplichters misbruik maken van het gebrek aan fysieke contacten met vrienden of familie. De beperking in contacten door de huidige maatregelen, leiden tot een opmars van dat type fraude. Het gaat steeds om een valse vraag om hulp die zogezegd van een vriend of familielid in nood komt. Het enige doel van de oplichters is om jou zoveel mogelijk geld te laten overschrijven op hun rekening. Extra waakzaamheid is dus geboden. Whaling is geen recent fenomeen, maar de laatste jaren een opmars bezig via Facebook, Messenger of WhatsApp. Vroeger gebeurde whaling voornamelijk via e-mail.

Verschillende methodes

De oplichting via Facebook kent verschillende methodes. Ofwel hacken de oplichters een account en sturen ze jou vanuit het account van iemand die je kent en vertrouwt een bericht met een vraag om hulp, maar het kan evengoed zijn dat ze een valse account aanmaken met foto’s en gegevens uit een openbaar profiel van iemand die met jou bevriend is. Het verschil met het echte account is praktisch onzichtbaar. Je krijgt een nieuw vriendschapsverzoek, waarmee ze je via Messenger kunnen contacteren.

Ook jouw gsm-nummer kan gebruikt worden voor een poging tot whaling. Je krijgt in dat geval een whatsapp van een onbekend nummer. Daarin laten jouw zogenaamde familieleden of vrienden weten dat ze problemen hebben met hun vorige nummer en je daarom contacteren met een nieuw nummer. Nadien geven ze aan dat ze in financiële problemen zitten en dringend geld nodig hebben. Ze halen verschillende redenen aan om jouw hulp in te roepen, zoals dat het niet lukt om geld af te halen, het heel dringend is en de mobiele applicatie niet werkt. Vervolgens krijg je de vraag om het bedrag snel te storten op een onbekend rekeningnummer op naam van een onbekend persoon .

Je kan whaling op volgende manieren herkennen:

  • Je ontvangt een bericht via een berichtenapp van iemand die je kent. Hoewel de profielfoto en de naam kloppen, meldt de app toch dat het om een onbekend contact gaat. Negeer dat vriendschapsverzoek.
  • Je krijgt een bericht van een nummer dat je niet kent met een verzoek om geld.
  • Jouw kennis zit in de financiële problemen en vraagt jou, na een kort chatgesprek, geld over te schrijven naar een onbekend rekeningnummer.
  • Je zou het geld nog dezelfde dag moeten overschrijven naar een onbekend rekeningnummer. Het is volgens jouw kennis namelijk belangrijk om zo snel mogelijk over het geld te beschikken.
  • Je kennis zegt dat de telefoon niet goed werkt, waardoor je niet kan bellen om het verhaal te controleren. Je kan dus enkel via de berichtenapp communiceren.
  • Het bankrekeningnummer waarnaar je het geld moet overschrijven, staat niet op naam van jouw familielid, vriend of kennis, maar op naam van een derde.

Met deze drie tips trap je niet in de val!

  1. Laat je niet misleiden door een ogenschijnlijk betrouwbare uitleg over een vreemd voorval.
  2. Bel naar het ‘oude’ telefoonnummer van jouw familielid, vriend of kennis in de contactenlijst van je telefoontoestel en vraag of het verhaal van de financiële problemen al dan niet klopt.
  3. Schrijf nooit geld over zolang je jouw familielid, vriend of kennis niet op een andere manier hebt kunnen spreken.

Meld een poging tot whaling altijd via meldpunt.belgie.be. Betaalde je toch? Contacteer zo snel mogelijk jouw bank om melding te maken van de feiten en doe aangifte bij je lokale politiezone. 


Meer info?
FOD Economie
tel. 0800 120 57
economie.fgov.be 
info.eco@economie.fgov.be

Gepubliceerd op woensdag 24 mrt 2021 om 10:00