Werkzaamheden langs rotonde en Ter Heidelaan Aarschot

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest- en autosnelwegen, ging begin oktober 2020 van start met de vernieuwing van de rotonde in Begijnendijk en de Ter Heidelaan (R25) in Aarschot tot aan het kruispunt met de Liersesteenweg (N10).

Rotonde en Ter Heidelaan verkeersveiliger en klaar voor actieve weggebruiker

Update 30 november 2021

De werken aan de rotonde en Ter Heidelaan (R25) in Aarschot zitten er na 15 maanden op. Op woensdag 1 december 2021 haalt de aannemer de signalisatie weg en wordt de rijweg volledig opengesteld voor het doorgaand verkeer, de handelaars en bezoekers van de bedrijvenzone Nieuwland. Deze belangrijke verkeersader tussen Aarschot en Begijnendijk werd een pak veiliger voor schoolgaande jeugd en werknemers die doorheen het bedrijvenpark Nieuwland fietsen en rijden. Vlaanderen investeerde € 6,3 miljoen incl. btw in 1,5 km veilige gescheiden fietspaden, heraanleg van de rotonde, vernieuwd wegdek en grachten. Van het totaalbudget komt € 300 000,00 uit het Vlaamse relanceplan, met nieuwe LED-verlichting langsheen fietspad en rijweg en extra punctuele verlichting op twee cruciale fiets- en voetgangersoversteken.

Heel wat verbeteringen van aan de rotonde tot de Liersesteenweg (N10)

Met dit project heeft Wegen en Verkeer deze cruciale verkeersas, die dwars door een bedrijvenpark loopt, veiliger gemaakt voor auto’s en fietsers. De Ter Heidelaan kreeg vanaf de rotonde tot aan het kruispunt met de Kleine Mechelsebaan over 1,5 km vrijliggende fietspaden. Ten noorden van de rotonde aan het Meetshovenbos werd een stuk tweerichtingsfietspad aangelegd, waarbij fietsers conflictvrij de rotonde kunnen passeren. Tussen de Kleine Mechelsebaan en de Liersesteenweg was er te weinig ruimte om vrijliggende fietspaden aan te leggen. Samen met de aanpassing van de gevaarlijke bocht voor autoverkeer, zijn er veiligheidsstootbanden aangelegd om fietsers te beschermen tegen het vele en zware verkeer. Het volledige wegdek van de Ter Heidelaan kreeg een grote onderhoudsbeurt met nieuwe lagen asfalt en een groot deel van de grachten werd vernieuwd. 

Tijdens de laatste fase van de werken maakte de aannemer de rotonde beter bestand tegen het zware doorgaande verkeer. Zowel de rotonde als de drie armen ervan kregen een aantal meter doorgaand gewapend beton als nieuw wegdek. Doorgaand gewapend beton kan meer kracht opvangen dan asfalt van draaiend verkeer om spoorvorming tegen te gaan. De heraanleg van de rotonde in gewapend beton is een duurzamere oplossing op lange termijn. Zeker voor het vele en zware vrachtverkeer dat erover rijdt. Ook de aanpassingen voor fietsers, waarbij er aan de noordkant van de rotonde een stukje in twee richtingen over de rotonde kan doorgefietst worden tot aan een van beide fietsoversteken maakt het veiliger voor actieve weggebruikers en schoolgaande jeugd.

De vrijliggende fietspaden en de beveiliging met veiligheidsstootbanden in de bocht op de Ter Heidelaan zijn een hele verbetering op vlak van verkeerscirculatie en -veiligheid, zowel voor schoolkinderen die de oversteek maken als voor het vele vrachtverkeer dat op deze drukbezette verkeersas de lokale bedrijven bezoekt. Het bestuur van Aarschot investeerde reeds in 2020 in de aanleg van nieuwe fietspaden aan beide zijden langs de Betekomsesteenweg tot aan het kruispunt met de Nijverheidslaan. De vernieuwde voetgangers- en fietsoversteek ter hoogte van de Betekomsesteenweg vormt een mooie aansluiting voor deze frequente lokale fietsroute.

€ 300 000,00 uit Vlaams herstelplan voor LED- en punctuele verlichting

Met een extra inspanning vanuit het Vlaams Herstelplan kon ook de volledige verlichting langsheen het traject aangepast worden naar LED-verlichting en werden twee cruciale fiets- en voetgangersoversteekplaatsen extra beveiligd met punctuele verlichting over de gewestweg. Wegen en Verkeer draagt met de omschakeling naar de energiezuinige LED-verlichting over 2 km bij tot de klimaatdoelstellingen door de CO2-uitstoot te verminderen, maar LED-technologie biedt ook andere voordelen. Zo kan het licht beter gericht worden waardoor minder verlichtingstoestellen nodig zijn en hebben LED-lampen een langere levensduur waardoor de lichtbron minder vaak vervangen moet worden. Ter hoogte van de beide fiets- en/of voetgangersoversteken van de Ter Heidelaan met het kruispunt van de Betekomsesteenweg en de Kleine Mechelsebaan werd er punctuele verlichting aan de oversteek geplaatst in overeenstemming met het zwaar en uitzonderlijk transport dat regelmatig over de Ter Heidelaan rijdt.

Intense en positieve samenwerking tussen alle partners

In beide gemeenten werden ingrijpende werken uitgevoerd, waarbij de volledige gewestweg tot op de fundering in de projectzone opgebroken werd. Samen met de nutsbedrijven heeft Wegen en Verkeer de werkzaamheden in verschillende fasen uitgevoerd om de hinder voor alle handelaars en omwonenden zo beperkt mogelijk te houden. Hoewel de planning niet eenvoudig was, omdat de gewestweg midden door een bedrijvenpark loopt, zijn de werken na een herfasering in overleg met beide gemeenten en handelaars vrij vlot gevorderd. Dat had alles te maken met de efficiënte coördinatie en de goede samenwerking tussen alle betrokken partners. De bereikbaarheidsadviseur van Wegen en Verkeer fungeerde  tijdens de werkzaamheden als aanspreekpunt voor de handelaars en omwonenden en zocht samen met de werfleiders en de aannemers oplossingen voor problemen i.v.m. bereikbaarheid en andere praktische zaken.


Laatste fase met vernieuwing rotonde van start

Update 12 juli 2021

Op dinsdag 3 augustus 2021 start Wegen en Verkeer met de vierde en laatste fase van de werkzaamheden langs de Ter Heidelaan (R25) in Aarschot. De rotonde aan de kruising van de Aarschotsesteenweg (N21b) met de Ter Heidelaan (R25) wordt volledig vernieuwd. Dit moet zorgen voor meer fietsveiligheid. De rotonde wordt vier maanden afgesloten voor het verkeer. Voor het auto- en vrachtverkeer worden er omleidingen ingesteld. Fietsers worden via het jaagpad langs de Demer gestuurd. Volgens de huidige planning duren deze werken tot midden december 2021, als onvoorziene weersomstandigheden de planning niet in de war sturen.

Veiliger fietsen langs de rotonde

De rotonde wordt heraangelegd in gewapend beton. Ze zal daardoor beter bestand zijn tegen het vele vrachtverkeer dat op de ring rond Aarschot (R25) rijdt. Fietsen aan de rotonde wordt bovendien een stuk veiliger, want op zadelhoogte gesnoeide hagen zullen de fietsers fysiek afschermen van auto’s en vrachtwagens en ervoor zorgen dat fietsers en bestuurders elkaar altijd zien. Om de zichtbaarheid en de veiligheid nog extra te verhogen, verdwijnen de gekende batterijen in het midden van de rotonde. Ze worden vervangen door beplanting.

Omleiding via Leuvensesteenweg

Tijdens de laatste fase van de werken aan de Ter Heidelaan werkt Wegen en Verkeer van aan de rotonde tot net voorbij het kruispunt met de Betekomsesteenweg. Van 3 augustus tot midden december 2021 wordt de rotonde daarom volledig afgesloten voor het verkeer. Het autoverkeer tussen Betekom en Aarschot volgt een omleiding via de Gelroodsesteenweg, de Begijnendijksesteenweg en de Leuvensesteenweg (N19). Vrachtwagens (+3,5 ton) worden omgeleid via Werchter en de Provinciebaan (N229) in Rotselaar om zo ook op de Leuvensesteenweg richting Aarschot uit te komen.

Fietsomleiding voorbij werfzone en via jaagpad langs Demer

Fietsers volgen in beide richtingen een omleiding via het jaagpad langs de Demer. De tijdelijke verkeerslichten met drukknop aan het kruispunt van de Betekomsesteenweg met de Nijverheidslaan blijven tot het einde van de werken staan. Zo kunnen fietsers veilig de drukke Nijverheidslaan oversteken.


Ter Heidelaan krijgt nieuwe laag asfalt

Update 3 juni 2021

Omwille van de weersvoorspellingen worden deze werkzaamheden uitgesteld tot de nacht van vrijdag 11 juni op zaterdag 12 juni 2021. De huidige verkeerssituatie blijft een week langer van toepassing. 

Update 1 juni 2021

De tweede fase van de werkzaamheden zit er bijna op. De nacht van vrijdag 4 juni op zaterdag 5 juni 2021 krijgt de zone die gelegen is vanaf het Wit Toreke tot net voorbij de Kleine Mechelsebaan een nieuwe laag asfalt en worden de nieuwe belijning en wegmarkering geplaatst.

Vanaf vrijdag 4 juni om 20.00 u wordt de Ter Heidelaan volledig afgesloten vanaf de Betekomsesteenweg tot net voorbij het kruispunt met de Kleine Mechelsebaan. Als alles vlot verloopt, wordt deze zone op zaterdag 5 juni omstreeks 7.00 u opnieuw volledig opengesteld. Alle auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via het op- en afrittencomplex te Tielt-Winge

Na de asfaltering wordt alle signalisatie weggehaald en er twee maanden niet gewerkt. Begin augustus 2021 start de volgende en laatste fase, nl. de heraanleg van de rotonde.


Doorgaand verkeer richting Herselt, Geel en Heist-op-den-Berg vanaf 22 maart 2021 twee maanden lang omgeleid via E314

Update 16 maart 2021

Op maandag 22 maart 2021 start Wegen en Verkeer met de tweede fase van de werkzaamheden aan de Ter Heidelaan (R25) in Aarschot. Volgens de huidige planning duurt deze tot midden mei 2021. Tussen het kruispunt met de Nijverheidslaan en dat met de Liersesteenweg (N10) wordt het asfalt opgebroken en vernieuwd, komen er vrijliggende fietspaden tussen de Nijverheidslaan en de Kleine Mechelsebaan en legt de aannemer ter hoogte van de Liersesteenweg over een afstand van ongeveer 200 m nieuwe riolering aan. Nu de werfzone opschuift, wijzigt ook de verkeerssituatie in de directe omgeving. Zo gelden tot midden mei 2021 andere maatregelen voor het verkeer.

Er is op de Ter Heidelaan geen doorgaand verkeer mogelijk in de richting van Geel, Herselt en Heist-op-den-Berg. Doorgaand auto- en vrachtverkeer dat in de richting van de Liersesteenweg (N10) of Herseltsesteenweg (N19) rijdt, wordt omgeleid via de E314 en afrit 23 Tielt-Winge. De omgekeerde rijbeweging, nl. van de Liersesteenweg (N10) in de richting van de Nijverheidslaan rijden, blijft wel mogelijk tijdens deze werkzaamheden. In deze richting kan het gemotoriseerd verkeer steeds langs de werfzone passeren. De rotonde blijft open voor verkeer van en naar Betekom.

De bedrijven en handelszaken die zich in de industriezone bevinden, blijven bereikbaar voor lokaal of plaatselijk verkeer via de rotonde of de Liersesteenweg. Wie de bedrijven en handelszaken langs de werfzone wil bereiken, moet er rekening mee houden dat dat enkel kan komende van de Liersesteenweg. De zone op de Ter Heidelaan die gelegen is tussen het kruispunt met de Betekomsesteenweg en het kruispunt met de Nijverheidslaan is enkel te bereiken via de rotonde. In de omgeving van de werken geldt er een snelheidsbeperking van 50 km/u.

Voor fietsers wordt er tijdens deze werkzaamheden in beide richtingen een omleiding via de Betekomsesteenweg, Spoorwegstraat, Eekhoornbos en Kleine Mechelsebaan voorzien. De tijdelijke verkeerslichten met drukknop aan het kruispunt van de Betekomsesteenweg met de Nijverheidslaan, de drukste locatie op de fietsomleiding, blijven tot het einde van de werken staan. Het vele (schoolgaande) fietsverkeer kan zo op een veilige manier de Nijverheidslaan oversteken.

Na de werkzaamheden aan de Ter Heidelaan wordt, in een laatste fase, vanaf augustus 2021 de rotonde heraangelegd. Zowel de rotonde als de ‘drie armen’ ervan krijgen een aantal meter gewapend beton als wegdek. Voor fietsers wordt het aangenamer en vooral veiliger fietsen op de rotonde, doordat ze fysiek afgescheiden worden van het verkeer door hagen of groenzones. 


Uitrijden Gaston Geenslaan via Leuvensesteenweg (N19) en Kapitein Gilsonplein

Update 4 september 2020

De verkeerslichtenregeling op het kruispunt van de R25 met de Gaston Geenslaan en Nieuwlandlaan werd een tijdje geleden aangepast, waardoor het verkeer vlotter verloopt dan tijdens de eerste dagen van de werkzaamheden. Toch zijn er ter hoogte van het kruispunt nog vaak conflicten tussen het verkeer dat van de Gaston Geenslaan in de richting van de Duracell-rotonde of E314 wil rijden en het verkeer dat van de Nieuwlandlaan komt. Om deze conflicten te vermijden en de doorstroming van de omleidingsroute ter hoogte van de lichten niet in het gedrang te brengen, werd beslist om de Gaston Geenslaan te knippen voor uitrijdend verkeer.

Vanaf de week van 7 september 2020 tot het einde van fase 1 van de werkzaamheden betekent dat het volgende:

  • Het uitrijden van de Gaston Geenslaan naar de R25 zal niet meer mogelijk zijn. Wie terug op de R25 of richting de E314 wil rijden, zal dat via de Leuvensesteenweg (N19), het Kapitein Gilsonplein en de N223 moeten doen.
  • Het inrijden van de Gaston Geenslaan vanop de R25 blijft wel mogelijk, zowel voor wie van de Duracell-rotonde komt als voor wie van de E314 komt. 

De medewerkers van het Agentschap Wegen en Verkeer stelden een verduidelijkende omleidingskaart op met de te volgen route voor het verkeer. 


Aangepaste fietsroutes tijdens werkzaamheden

Update 28 augustus 2020

Begin deze maand gingen de werkzaamheden aan de rotonde en Ter Heidelaan (R25) in Aarschot van start. Deze werken zorgen niet alleen voor hinder voor het autoverkeer, maar hebben ook een grote impact op het fietsverkeer tussen Begijnendijk en Aarschot. Met de start van het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht ging het bestuur samen met dat van Aarschot en het Agentschap Wegen en Verkeer op zoek naar aangepaste fietsroutes. Dat resulteert in deze drie routes:

  • Fietsen tussen het centrum van Betekom en het centrum van Aarschot.
  • Fietsen tussen Begijnendijk en het centrum van Aarschot.
  • Fietsen tussen de Mechelbaan in Meetshovenbos en het centrum van Aarschot.

De politiezone Aarschot houdt een extra oogje in het zeil om na te gaan of de schoolgaande jeugd op een veilige manier van en naar school kan rijden.


Voorbereidende werkzaamheden langs Ter Heidelaan en rotonde van start op 3 augustus 2020

Update 1 juli 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 3 augustus 2020 met de voorbereidende werkzaamheden langs de rotonde en de Ter Heidelaan (R25) in Aarschot.

Begin dit jaar communiceerde Wegen en Verkeer dat de werkzaamheden werden uitgesteld tot de zomer van 2020 omwille van bijkomende procedures en het niet tijdig kunnen afwerken van de voorbereidende rooiwerken. Die werken worden begin augustus 2020 aangevat, waarna de nutsbedrijven tot begin oktober 2020 de nutsleidingen verplaatsen. In oktober 2020 start Wegen en Verkeer met de riolerings- en wegenwerken die ongeveer een jaar zullen duren. De werken worden in verschillende fasen uitgevoerd. Wegen en Verkeer ging de voorbije maanden met de lokale besturen van Begijnendijk en Aarschot in overleg om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Op maandag 29 juni 2020 kregen de handelaars die rechtstreeks ontsluiten aan de werfzone de kans om vragen te stellen via het online infomoment.

Voorbereidende rooiwerken vanaf augustus 2020

Vooraleer de effectieve nuts- en wegenwerken kunnen starten, worden er op bepaalde plaatsen langs de Ter Heidelaan en de rotonde bomen en struiken gerooid. Deze werken mogen enkel plaatsvinden buiten de schoontijd, de periode van 15 maart tot 1 juli waarin vogels broeden. De aannemer had in het voorjaar van 2020 onvoldoende tijd om de voorbereidende rooiwerken voor de start van het broedseizoen af te ronden. Daarom worden de werken nu op 3 augustus 2020 aangevat.

Nutswerken tot begin oktober 2020

Alvorens Wegen en Verkeer haar werkzaamheden aan de riolering en het wegdek kan aanvatten, moeten de nutsbedrijven de bestaande nutsleidingen voor elektriciteit, telecom en gas verplaatsen en eventueel vernieuwen. Dit is nodig om voldoende ruimte vrij te maken voor de nieuwe weginfrastructuur. De werkzaamheden van de nutsbedrijven starten van zodra de rooiwerken zijn uitgevoerd en duren tot begin oktober 2020.

Wegen en Verkeer werkt tot najaar 2021

In oktober start Wegen en Verkeer met de riolerings- en wegeniswerken die ongeveer één jaar zullen duren. Met dit project wil Wegen en Verkeer de rotonde beter bestand maken tegen het zwaar verkeer en de Ter Heidelaan veiliger maken voor auto’s en fietsers. Zowel de Duracell-rotonde als de drie armen ervan krijgen een aantal meter doorgaand gewapend beton als nieuw wegdek. Doorgaand gewapend beton kan meer kracht opvangen van draaiend verkeer met minder spoorvorming als gevolg. Dit moet de rotonde sterker maken. Daarnaast vernieuwt Wegen en Verkeer het wegdek van de Ter Heidelaan en wordt de gewestweg veiliger gemaakt voor autoverkeer door een aanpassing van de bocht tussen de Kleine Mechelsebaan en de Liersesteenweg. Fietsers krijgen over de volledige lengte van de projectzone afgescheiden fietspaden.

Werken in 5 fasen vermindert de hinder

Samen met de nutsbedrijven zal Wegen en Verkeer de werkzaamheden uitvoeren in 5 grote fasen. De voorbije maanden werd de fasering met de stad Aarschot en de gemeente Begijnendijk afgestemd om de hinder voor alle handelaars en omwonenden zo beperkt mogelijk te houden.

Wegen en Verkeer informeert online tijdens de coronacrisis

Op het online infomoment van maandag 29 juni 2020 kregen de handelaars die rechtstreeks ontsluiten aan de werfzone de kans om vragen te stellen bij de vernieuwde fasering. Wegen en Verkeer communiceert de komende dagen en weken naar de andere omliggende bedrijven en omwonenden in de ruimere omgeving.

Meer info

Meer informatie over dit project, de vijf fasen van de werken en de omleidingen voor het verkeer vind je op www.wegenenverkeer.be/terheidelaan. Je kan er ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.
Vragen over dit project kan je richten aan het team bereikbaarheidsadvies van het Agentschap Wegen en Verkeer via GSM 0472 18 53 21 of bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be.