Wapenschild en gemeentevlag

Het wapenschild en de gemeentevlag van Begijnendijk werden officieel aangenomen in zitting van de gemeenteraad van 27 april 1987. Dit besluit werd ministerieel bekrachtigd op 7 juli 1987. De afbeelding werd samengesteld aan de hand van elementen uit de vroegere wapens van Begijnendijk en Betekom.

Heraldisch wordt het wapenschild omschreven als ‘In zilver een lelie van sabel. Het schild gehouden door een Sint-Lucia van goud.’. De vlag wordt heraldisch omschreven als ‘Twee even lange banen van blauw en geel, met op het midden een wit schild, beladen met een zwarte lelie.’


Het schild met de zwarte lelie is afkomstig van het wapenschild van Aarschot, omdat Betekom op het einde van het Ancien Régime bij het hertogdom Aarschot werd gevoerd. Het schild wordt gedragen door Sint-Lucia. Wie de Helige Lucia aanriep tijdens de dysenterie-epidemie in 1730 zou gespaard gebleven zijn. Sint-Lucia werd dan ook de beschermheilige van de kapel die in deze periode werd gebouwd. In 1801 werd deze kapel de huidige parochiekerk.

Het gemeentewapen behoort tot het openbaar domein. De gemeenteraad beschikt over het eigendomsrecht van het gemeentewapen en oordeelt of het gebruik door derden al dan niet is toegestaan.