Vrij en veilig reizen tijdens de zomer

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben in het Overlegcomité de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen. Op 9 juni 2021 treedt ook de eerste stap van het Zomerplan in werking, met onder meer de opening van de horeca binnen en terugkeerdagen voor telewerkers.

Het Overlegcomité stelt vast dat het aantal coronapatiënten op intensieve zorg blijft dalen en zich ruim onder de richtdrempel van 500 bedden bevindt. Ook de vaccinatiecampagne is op tempo en intussen  hebben meer dan acht op tien kwetsbaren, nl. 65-plussers en mensen met onderliggende aandoening, al twee weken hun eerste vaccindosis gekregen.

Voorzichtig blijven

Het Overlegcomité bevestigt de doelstelling om de brede bevolking zoveel mogelijk te vaccineren. In afwachting blijft voorzichtigheid geboden. Zo duurt het tot drie weken na het toedienen van de dosis vooraleer het vaccin afdoende beschermt. Tijdens die periode kan je besmet raken, ernstig ziek worden en andere personen besmetten. Het respect van de gedragsregels, zoals het dragen van een mondmasker en het respecteren van de 1,5 meter-regel, blijft daarom aangeraden.

Vrij en veilig reizen

Het Overlegcomité heeft ook de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Dat zal kunnen op basis van het Europees digitaal coronacertificaat. Het certificaat wordt vanaf 1 juli 2021 in alle EU-landen gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld. Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.

Terugkeer als inwoner na verblijf in het buitenland

Bij terugkeer uit een groene of oranje zone is er geen verplichting tot quarantaine of test. Let op! De status van een zone kan tijdens jouw verblijf steeds wijzigen.

Wie bij terugkeer uit rode zone beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test  (< 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine. Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.

Bij de terugkeer uit een zone met heel hoog risico (‘variants of concern’) geldt een verplichte quarantaine van tien dagen met PCR-test op dag een en dag zeven. Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden.

Aankomst in België als niet-inwoner

Bij aankomst vanuit een groene of oranje zone is er geen verplichting tot test of quarantaine.

Wie bij aankomst een vanuit rode zone beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.

De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.

Wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin en een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.

Bij de aankomst na een verblijf in een zone met heel hoog risico (‘variants of concern’) geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België resideren en zich de afgelopen 14 dagen op enig moment in zone met heel hoog risico bevonden. Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten tien dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag een en dag zeven. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële reden

Vertrek naar het buitenland

Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen. Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van jouw bestemming of van de landen waar je in transit bent. Het voorkomt onaangename verrassingen.

Passenger Location Form blijft behouden

Aan het gebruik van het Passenger Location Form (PLF), verandert er niets. Het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt. Ook voor professionele reizen moet vanaf 1 juli 2021 een PLF worden ingevuld in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).

Twee gratis PCR-testen

Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van € 55,00. Het betreft testen die worden afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid. De financiële tegemoetkoming kan max. twee keer gebruikt worden tijdens de maanden juli, augustus en september.

Openingsuur horeca

Het openingsuur in de horeca wordt vanaf 9 juni 2021 vervroegd van 8.00 tot 5.00 u. Verder beslist het Overlegcomité dat vanaf 9 juni 2021 ook het sluitingsuur voor zowel binnen als buiten op 23.30 u wordt gebracht.

Testevenementen

Het Overlegcomité legt de goedkeuringsprocedure vast voor een dertigtal testevenementen die plaatsvinden in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus 2021. Bedoeling is bijkomende kennis te verwerven over hoe veilig een evenement te organiseren, rekening houdend met beschikbare wetenschappelijke gegevens. Er komen onder meer testevenementen rond het gebruik van het COVID Safe Ticket, luchtkwaliteit en crowd management.

Grootschalige evenementen

Het Overlegcomité verduidelijkt de voorwaarden voor grootschaligere evenementen die plaatsvinden vanaf 13 augustus 2021. Voor deelnemers van deze evenementen is een volledige vaccinatie (+ 2 weken) of een recente PCR-test (< 72 uur) vereist. Ook bestaat de mogelijkheid om te voorzien in snelle antigeentesten ter plaatse. Er geldt een plafond van max. 75 000 bezoekers.

Volgend Overlegcomité

Het volgend Overlegcomité is gepland op 11 juni 2021 en zal onder meer betrekking hebben op de verdere invulling van het Zomerplan vanaf 1 juli 2021.

Tien tips om veilig van de zomer te genieten

  1. Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe veiliger het voor iedereen is.
  2. Was jouw handen regelmatig en volg de overige hygiëneregels, zoals bij het hoesten of niezen.
  3. Ben je ziek of heb je symptomen? Blijf dan thuis en neem contact met jouw huisarts.
  4. Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.
  5. Doe zoveel mogelijk buiten, want dat is veiliger.
  6. Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
  7. Is iedereen in het gezelschap gevaccineerd? Dan mogen de mondmaskers af.
  8. Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.
  9. Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
  10. Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.
Gepubliceerd op vrijdag 4 jun 2021 om 19:30