Verzekering gewaarborgd wonen

Ben je een hypothecaire lening aangegaan om een woning te bouwen, kopen of renoveren? Dan kom je misschien in aanmerking voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen. Deze verzekering helpt jou bij de aflossing van de lening wanneer je minimaal 3 maanden ononderbroken, onvrijwillig of volledig werkloos of arbeidsongeschikt wordt en geen andere beroepsinkomsten hebt.

Voorwaarden

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 500,00 per maand of € 600,00 per maand voor een woning met een energiepeil dat lager is dan E70 en dit gedurende ten hoogste 36 maanden. 

Op het moment van de aanvraag van de verzekering moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • het moet gaan over jouw enige woning die gelegen is in het Vlaams Gewest en je bent er gedomicilieerd;
  • de gemiddelde verkoopwaarde van jouw woning of bouwgrond mag niet hoger zijn dan € 379 240,00;
  • jouw belastbaar inkomen moet onder een bepaalde inkomensgrens liggen;
  • je moet minstens 12 opeenvolgende maanden aan het werk zijn als werknemer of zelfstandige in hoofdberoep en mag niet arbeidsongeschikt zijn op het tijdstip van de aanvraag of in de periode van 12 maanden voor de aanvraagdatum;
  • je moet een hypothecaire lening afgesloten hebben voor de aankoop, renovatie of bouw van een woning voor een minimaal bedrag van € 50 000,00 of minimaal € 25 000,00 als het alleen om renovatie gaat.

Procedure

Je kan de verzekering digitaal aanvragen bij het Vlaams Woningfonds via www.formulierenloket.vlaamswoningfonds.be en dit ten laatste binnen het jaar na de eerste kapitaalsopname van de lening. Wordt jouw aanvraag goedgekeurd? Dan ben je voor 10 jaar verzekerd.