Verwarmingspremie van € 100,00 nog niet ontvangen?

Door de stijgende energieprijzen heeft de regering besloten elk gezin eenmalig een federale verwarmingspremie van € 100,00 netto toe te kennen. Heb je de verwarmingspremie nog niet ontvangen van jouw elektriciteitsleverancier? Dan kan je deze zelf aanvragen.

De eenmalige federale verwarmingspremie wordt toegekend aan elk gezin dat op 31 maart 2022 een lopend contract voor elektriciteit had voor zijn woonplaats. Het betreft een contract dat bestemd is voor huishoudelijk gebruik. Contracten voor commerciële of professionele activiteiten komen niet in aanmerking. Zo hebben 4,9 miljoen huishoudens recht op de verwarmingspremie. Iets meer dan 4,1 miljoen huishoudens kregen de premie al automatisch. Dat gebeurde door een vermindering van jouw voorschot of de afrekeningsfactuur of door een storting op jouw rekeningnummer. Ongeveer 775 000 gezinnen ontvingen op 31 juli 2022 hun premie nog niet, omdat de klantgegevens bij de leverancier of distributienetbeheerder (DNB) niet overeenkomen met de gegevens in het Rijksregister. Dit door verschillende schrijfwijzen van naam en/of adres, het gebruik van roepnamen of een EAN-code op een ander adres dan de woonplaats. Zij kunnen tot en met 14 oktober 2022 een aanvraag indienen via de website van de FOD Economie. Welke stappen moet je hiervoor ondernemen?

Kijk jouw elektriciteitsfacturen na

Ben je niet zeker of je de federale premie hebt ontvangen? Controleer dan eerst de elektriciteitsfacturen die je tussen 15 april en 31 juli 2022 hebt ontvangen. De premie wordt in de meeste gevallen van de voorschotfactuur afgetrokken. Is jouw voorschotfactuur lager dan € 100,00? Dan werd het resterende bedrag via een volgende factuur of afrekening geregeld of ontving je een creditnota. In dat geval werd het geld of saldo overgeschreven op jouw bankrekening. Het kan zijn dat je beschikt over een creditnota, maar nog geen overschrijving ontving. Kijk dan op de creditnota wanneer je uitbetaald wordt en doe de aanvraag pas als die datum voorbij is. In ieder geval worden op de factuur of overschrijving verplicht de woorden ‘federale verwarmingspremie’ vermeld.

Let op! Het is de elektriciteitsleverancier die je op 31 maart 2022 had die je de premie toekent. Daarnaast is het mogelijk dat de elektriciteitsleverancier een e-mail heeft gestuurd, omdat die niet over jouw betaalgegevens beschikt. Neem contact op met de leverancier als je niet reageerde op de e-mail, zodat die de premie kan uitbetalen.

Ga na of je recht hebt op de verwarmingspremie

Vond je niets terug in jouw facturen en kreeg je geen creditnota? Dan kan je nakijken of je wel recht hebt op de verwarmingspremie. Je hebt geen recht op de verwarmingspremie als het om een contract gaat voor

  • een tweede verblijf,
  • een woongelegenheid waar de inwoners verblijfskosten betalen of waarvoor werkingstoelagen worden toegekend,
  • professionele of commerciële activiteiten.

Dat kan via de online toepassing van de FOD Economie. Je kan er aanmelden met jouw elektronische identiteitskaart of itsme en krijgt er jouw gegevens en elektriciteitscontracten te zien.

Doe een aanvraag

Heb je wel recht op de verwarmingspremie? Dan kan je tot 15 oktober 2022 een aanvraag indienen. Dat kan op twee manieren. De snelste manier om de aanvraag in te vullen en jouw premie te ontvangen, is via een online aanvraag. Log in met jouw elektronische identiteitskaart of itsme en vul jouw gegevens in. Neem daarbij ook jouw factuur bij de hand, want sommige in te vullen gegevens vind je daarop terug. Daarnaast kan je de aanvraag ook op papier indienen. Vul het formulier digitaal in en druk het af of vul het met de hand in, nadat het is afgedrukt. Stuur het formulier dan naar het aangegeven adres.


Meer info?
tel. 0800 120 33
economie.fgov.be
info.eco@economie.fgov.be 

Gepubliceerd op woensdag 10 aug 2022 om 09:00