Vervoerregio Leuven wil met jou in gesprek gaan

In de vervoerregio Leuven bundelen 31 lokale besturen, de bevoegde Vlaamse agentschappen, de Lijn, de NMBS en tal van anderen hun krachten. Denk mee over mobiliteitsuitdagingen en -oplossingen in jouw regio en vul de bevraging in.

Mobiliteit is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Met de oprichting van vervoerregio’s hebben de gemeenten een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen. Begijnendijk behoort tot de Leuvense Vervoerregio, een van de vijftien regio’s. Deze telt 31 steden en gemeenten. De vervoerregio staat voor de enorme uitdaging om inclusieve, gedragen doelstellingen te formuleren om zo de economische en demografische groei te ondersteunen met een weldoordacht mobiliteitsbeleid en duurzame ruimtelijke ordening. 

Het is niet de bedoeling om een theoretisch plan uit te werken, zonder enige voeling met de realiteit. De ideeën, suggesties, visies en bekommernissen van lokale experten zijn dan ook essentieel in het hele proces. Samen gaan we de uitdaging aan. 

Surf naar www.vervoerregioleuven.be en denk mee over mobiliteitsuitdagingen en -oplossingen in jouw regio. Wil je jouw mobiliteitsproblemen, -noden of -wensen delen? Vul dan zeker de online bevraging in. Heb je geen computer ter beschikking? Ga dan zeker eens langs in de bibliotheek of maak een afspraak met de medewerkers van de dienst mobiliteit.

Meer info?
www.vervoerregioleuven.be 

Gepubliceerd op maandag 12 okt 2020 om 10:00