Vervoerregio Leuven

Mobiliteit is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Met de oprichting van vervoerregio’s hebben de gemeenten een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen. Begijnendijk behoort tot de Leuvense Vervoerregio, een van de vijftien regio’s. Deze telt 31 steden en gemeenten. De vervoerregio staat voor de enorme uitdaging om inclusieve, gedragen doelstellingen te formuleren om zo de economische en demografische groei te ondersteunen met een weldoordacht mobiliteitsbeleid en duurzame ruimtelijke ordening. 

 

Meer info?
www.vervoerregioleuven.be