Wordt er vervoer naar het vaccinatiecentrum in Aarschot voorzien?

Inwoners vanaf 18 jaar die zich moeilijk kunnen verplaatsen, geen eigen vervoermiddel hebben en geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer wegens ziekte, ouderdom of een handicap kunnen gebruikmaken van de vervoerregeling van het bestuur om zich naar het vaccinatiecentrum in Aarschot te begeven. Het bestuur heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met vervoersbedrijf VDB Vervoer. 

Wil je een beroep doen op het vervoersbedrijf? 

  1. Neem contact op met VDB vervoer via gsm 0475 42 14 74 of VDBvervoer65@gmail.com om de nodige afspraken te maken.
  2. Vraag tijdens de heenrit aan de chauffeur een verklaring op eer en vul deze in.
  3. Laat de verklaring op eer in het vaccinatiecentrum te Aarschot afstempelen.  
  4. Overhandig de verklaring op eer tijdens de terugrit aan de chauffeur. 

De kostprijs van een heen- en terugrit naar het vaccinatiecentrum in Aarschot bedraagt € 25,00. Je dient hiervan zelf € 10,00 te betalen. De overige € 15,00 wordt via het mobiliteitsbudget door het bestuur aan het vervoersbedrijf betaald.