Verplichte aangifte van geneutraliseerde vuurwapens

Begin 2019 werd het voorhanden hebben van onbruikbaar gemaakte vuurwapens aangifteplichtig. Ben je in het bezit van geneutraliseerde vuurwapens? Dan dien je voor 14 maart 2021 jouw aangifte in orde te brengen.

Iedereen die in het bezit is van een geneutraliseerd vuurwapen dat hij in het bezit en verworven heeft voor 14 september 2018 dient uiterlijk tegen 14 maart 2021 de volgende stappen te ondernemen:

  1. Voor elk wapen dient een model 9ter ‘Attest van aangifte’ te worden opgesteld in drie exemplaren, nl. een aangifte en twee afschriften ervan, een kopie van het Europees certificaat van onbruikbaarmaking van de Proefbank (als het wapen vanaf 8 april 2016 werd geneutraliseerd) of een foto van het wapen in zijn geheel en een close up van de proefbankstempel in de vorm van een gekroonde leeuw (als het wapen vóór 8 april 2016 werd geneutraliseerd);
  2. De aangifte en een afschrift versturen naar de gouverneur die bevoegd is voor de verblijfplaats van de aangever. Het andere afschrift dient te worden bijgehouden;
  3. De gouverneur registreert het geneutraliseerde vuurwapen in het Centraal Wapenregister en bezorgt een van de afschriften van de aangifte terug aan de aangever. Er is geen termijn voorzien waarbinnen de gouverneur moet antwoorden.

Wie na 14 maart 2021 nog in het bezit is van een geneutraliseerd vuurwapen en geen afschrift heeft van een aangifte en/of een door de gouverneur teruggestuurd afschrift waarop het registratienummer staat, is illegaal in het bezit van het geneutraliseerde vuurwapen en strafbaar met geldboetes van € 800,00 tot € 200 000,00 en/of gevangenisstraffen van een maand tot vijf jaar. De niet-aangegeven wapens moeten verbeurdverklaard worden. Eventuele vervolging kan ook een administratieve kettingreactie in gang zetten, waardoor alle ander vergund wapenbezit onmogelijk wordt.

 

Meer info?
www.politie.be/5399    

 

 

Gepubliceerd op woensdag 3 feb 2021 om 10:00