Vernieuwing atletiekpiste sportcentrum De Tumkens

De atletiekpiste aan sportcentrum De Tumkens wordt vernieuwd. De oude, versleten toplaag wordt weggeschuurd en vervangen door een nieuwe laag. Tenslotte wordt de nieuwe toplaag voorzien van een belijning die voldoet aan de vernieuwde normen van de internationale atletiekfederatie.

vrijdag 3 juni 2022

Foto's