Verminderd tarief voor kinderopvang

Heel wat baby’s en peuters gaan naar de kinderopvang. Als ouder kan je kiezen voor een onthaalouder of kinderdagverblijf met een kostprijs op basis van jouw inkomen of een vaste prijs. Kies je voor opvang op basis van jouw inkomen? Dan berekenen de medewerkers van Kind en Gezin het juiste bedrag. De berekening van dit inkomenstarief gebeurt op basis van jouw gezinsinkomen en het aantal kinderen ten laste. Je kan dit ook zelf berekenen via mijn.kindengezin.be. Heb je het als ouder financieel moeilijk? Heb je nood aan kinderopvang, maar kan je het bedrag moeilijk betalen? Dan heb je misschien recht op een individueel, verminderd tarief voor de inkomensgerelateerde kinderopvang.

Voor wie

Ben je leefloongerechtigd of daalde jouw inkomen gedurende drie maanden met minstens 20% ten opzichte van het inkomen dat werd gebruikt voor de berekening van jouw tarief? Neem dan contact op met de medewerkers van Kind en Gezin en bezorg hen de nodige documenten, nl. het bewijs van jouw leefloon, een kopie van jouw loonstrookjes of het bewijs van jouw werkloosheidsuitkering.

Ouders die zich niet in één van de twee bovenstaande gevallen bevinden, maar het tarief toch niet kunnen betalen, vragen best aan de medewerkers van Kind en Gezin een attest ‘Inkomenstarief’. Aan de hand van dit formulier doen de medewerkers van het OCMW een onderzoek naar jouw inkomen en een aanvraag voor verminderd tarief bij Kind en Gezin. Heb je recht op een vermindering? Dan betaal je maar de helft van het tarief van Kind en Gezin. Beide tarieven zijn een jaar geldig.

Meer info

Wil je graag weten of je recht hebt op deze tarieven? Dan kan je terecht bij de medewerkers van het OCMW. Dat kan ook als je nog geen contract met een kinderopvangdienst hebt.

Maak hier je afspraak