Vergroening in Betekom centrum

Vergroeningsplan klaar en in aanbesteding

Update 10 juli 2023

Het veranderende klimaat heeft als gevolg dat we steeds meer geconfronteerd worden met weerextremen, zoals hitte, droogte en intensievere neerslag. Door te ontharden en meer plaats te maken voor groen in de dorpskern van Betekom wenst het bestuur het centrum aangenamer en klimaatrobuuster te maken.

Bij de start van het project werd aan de buurtbewoners gevraagd om via een enquête aan te geven waarop zij zouden inzetten. Op basis van deze reacties en de doelstellingen van het bestuur werd een vergroeningsplan uitgewerkt. Je kan de plannen onderaan deze pagina raadplegen.

Momenteel wordt de aanbestedingsprocedure gevoerd. Deze bepaalt dat de werkzaamheden tegen begin december 2023 afgerond moeten zijn, zodat de aanplantingen eind 2023 - begin 2024 uitgevoerd kunnen worden.


Samen maken we werk van een groene, klimaatbewuste dorpskern

Update 5 oktober 2021

Na de dorpskernvernieuwing in Betekom wil het bestuur de dorpskern ook groener en klimaatrobuuster maken. Zo worden er in de toekomst een aantal natuurlijke hoekjes gecreëerd. Het bestuur rekent op de hulp van de buurtbewoners om te bepalen welke zones een groene inrichting krijgen.

Woon je in de omgeving van het Corneel Vissenaekensplein of de Sint-Laurentiuskerk? Help dan mee om het dorp mooier en leefbaarder te maken en vul de online vragenlijst in. Het neemt maar een paar minuten van jouw tijd in beslag. Je kan de vragenlijst tot en met zondag 14 november 2021 invullen. Nadien worden de resultaten verwerkt en gebruikt als basis voor de uitwerking van een plan.

Wil je ook aan de slag om jouw (voor)tuin groener in te richten en zo voor meer biodiversiteit te zorgen? Neem dan zeker deel aan de samenaankoop ‘Behaag je tuin’. Je leest er alles over via www.behaagjetuin.be