Vergroening in Betekom centrum

Plantvakken krijgen biodiverse, duurzame aanplanting

Update 15 april 2024

De voorbije weken maakte ongeveer 720 m² aan klinkerverharding in de omgeving van de Sint-Laurentiuskerk en het C. Vissenaekensplein plaats voor plantvakken en grasdalzones. Vanaf dinsdag 15 april 2024 worden de plantvakken in samenwerking met de Vereniging voor Openbaar Groen vzw voorzien van een biodiverse, duurzame aanplanting.


Werkzaamheden in fase 2 van start

Update 5 februari 2024

Op dinsdag 6 februari 2024 gaat de tweede fase van de werkzaamheden van start. Deze situeert zich aan het C. Vissenaekensplein.


Planning gewijzigd door weersomstandigheden

Update 15 januari 2024

Door de weersomstandigheden van de voorbije dagen en de voorspelde sneeuw voor deze week werd de start van de werkzaamheden voor de vergroening van de dorpskern te Betekom uitgesteld. Momenteel is de start van de eerste fase, die zich bevindt rondom de Sint-Laurentiuskerk, voorzien op maandag 22 januari 2024. Let op! Ook deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen wegens onvoorziene omstandigheden.


Planning gewijzigd door weersomstandigheden

Update 8 januari 2024

Door de weersomstandigheden werd de start van de werkzaamheden voor de vergroening van de dorpskern te Betekom uitgesteld. Meer info volgt. 


Werkzaamheden van start

Update 13 december 2023

Op dinsdag 9 januari 2024 gaan de werkzaamheden voor de vergroening van de dorpskern te Betekom van start. Deze worden in twee fases uitgevoerd en zullen ongeveer een maand duren.

Fase 1

De eerste fase situeert zich rondom de Sint-Laurentiuskerk. Daarbij worden verharde oppervlaktes opgebroken, plantvakken aangelegd en opritten die aan de plantvakken liggen in grasdallen aangelegd, zodat er meer water in de bodem kan infiltreren. Tijdens deze fase is alleen plaatselijk verkeer (bewoners) mogelijk aan de kerk. De Sint Laurentiusstraat wordt ter hoogte van de Pastorijstraat volledig afgesloten en er wordt een omleiding langs de Pastoor Pitetlaan voorzien.

Fase 2

De tweede fase situeert zich aan het C. Vissenaekensplein. Ook hier worden plantvakken aangelegd en opritten voorzien van grasdallen. Tijdens deze fase geldt in het centrum van Betekom een algemene beperking met plaatselijk verkeer en blijft de signalisatie van fase 1 behouden om doorgaand verkeer te weren. Op het C. Vissenaekensplein wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Aarschotsesteenweg. Verkeer dat komt van de Aarschotsesteenweg kan het centrum niet inrijden.

Tijdens beide fasen wordt een parkeerverbod geplaatst ter hoogte van de werfzones. Bij de overschakeling naar fase 2 zullen de betrokken inwoners een brief met de juiste startdatum en details van de werken ontvangen.

Afwerking

Eens de werkzaamheden van de aannemer zijn afgerond, zullen de medewerkers van de dienst werken de plantvakken verder afwerken met teelaarde en planten en enkele banken plaatsen.

Let op! De planning is onder voorbehoud van wijzigingen wegens onvoorziene omstandigheden.


Uitvoering van het project op de planning

Update 8 december 2023

Met de ondertekening van het Europese Burgemeestersconvenant 2030 en het Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 engageert het bestuur zich om inspanningen te leveren die de uitstoot van broeikasgassen, de voornaamste oorzaak van de klimaatverandering, op het grondgebied van de gemeente tegen 2030 met 40% verminderen. Daarnaast neemt het bestuur maatregelen om de impact van de klimaatverandering te beperken. Vooral hitte, droogte en wateroverlast zijn fenomenen die de komende jaren steeds sterker de kop zullen opsteken en waartegen de samenleving zich dient te wapenen. Maatregelen, zoals ontharding, extra schaduwplaatsen en bijkomende vergroening, zijn hierbij belangrijk. Deze ingrepen kunnen de gemeente ondersteunen in haar toekomstige leefbaarheid. Zo gaat het project ‘Vergroening Betekom’ begin januari 2024 van start. In de nu bijna volledig verharde dorpskern zal ca. 720 m² klinkerverharding opgebroken worden om plaats te maken voor plant- en grasdalzones. Hierdoor wordt de dorpskern beter gewapend tegen periodes van extreme hitte of wateroverlast. Concreet wordt ca. 420 m² effectief onthard en ca. 320 m² omgevormd tot halfverharding. De plantzones worden ingevuld met een biodiverse en duurzame aanplant en dit in combinatie met een aantal rustplekken. Met deze maatregelen wordt een aangenamere en leefbaardere dorpskern beoogd.


Vergroeningsplan klaar en in aanbesteding

Update 10 juli 2023

Het veranderende klimaat heeft als gevolg dat we steeds meer geconfronteerd worden met weerextremen, zoals hitte, droogte en intensievere neerslag. Door te ontharden en meer plaats te maken voor groen in de dorpskern van Betekom wenst het bestuur het centrum aangenamer en klimaatrobuuster te maken.

Bij de start van het project werd aan de buurtbewoners gevraagd om via een enquête aan te geven waarop zij zouden inzetten. Op basis van deze reacties en de doelstellingen van het bestuur werd een vergroeningsplan uitgewerkt. Je kan de plannen onderaan deze pagina raadplegen.

Momenteel wordt de aanbestedingsprocedure gevoerd. Deze bepaalt dat de werkzaamheden tegen begin december 2023 afgerond moeten zijn, zodat de aanplantingen eind 2023 - begin 2024 uitgevoerd kunnen worden.


Samen maken we werk van een groene, klimaatbewuste dorpskern

Update 5 oktober 2021

Na de dorpskernvernieuwing in Betekom wil het bestuur de dorpskern ook groener en klimaatrobuuster maken. Zo worden er in de toekomst een aantal natuurlijke hoekjes gecreëerd. Het bestuur rekent op de hulp van de buurtbewoners om te bepalen welke zones een groene inrichting krijgen.

Woon je in de omgeving van het Corneel Vissenaekensplein of de Sint-Laurentiuskerk? Help dan mee om het dorp mooier en leefbaarder te maken en vul de online vragenlijst in. Het neemt maar een paar minuten van jouw tijd in beslag. Je kan de vragenlijst tot en met zondag 14 november 2021 invullen. Nadien worden de resultaten verwerkt en gebruikt als basis voor de uitwerking van een plan.

Wil je ook aan de slag om jouw (voor)tuin groener in te richten en zo voor meer biodiversiteit te zorgen? Neem dan zeker deel aan de samenaankoop ‘Behaag je tuin’. Je leest er alles over via www.behaagjetuin.be