Bee-Happy

Bee-Happy heeft als doel op kleine schaal in de gemeente Begijnendijk-Betekom de inwoners mee te nemen in de levensloop van de Apis Melifera, ofwel de honingbij. Er zijn echter niet alleen honingbijen, maar zoveel meer soorten van solitaire bijen. Ook deze worden niet vergeten. De laatste jaren heeft de bijenpopulatie in België en ver daarbuiten het hard te verduren. Bee-Happy wil zijn steentje bijdragen door via samenwerking van publiek-private aard en educatie mensen te betrekken bij deze problematiek. Alle kleine steentjes helpen ook om naar een grotere oplossing te gaan.

Sociale media

Contact

Honderd Bunders 7 , 3130 Begijnendijk
tel.
0485 63 41 73
bee-happy@telenet.be
Website
www.bee-happy.be

voorzitter

Kevin Verbeek

Honderd Bunders 7 , 3130 Begijnendijk
tel.
0485 63 41 73
kevin.verbeek@telenet.be

secretaris

Sofie Claes

claes.sofie@telenet.be