Vanaf 8 maart 2021 met meer mensen buiten

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Het Overlegcomité oordeelt dat voorzichtigheid geboden blijft en wil in een eerste stap vooral voorrang geven aan onderwijs, jongeren en buitenactiviteiten.

Activiteiten in openlucht hebben een beduidend lager virologisch risico. Mensen in iets grotere groep buiten laten bewegen stimuleert ook de verbondenheid tussen mensen, een basisbehoefte die door de pandemie sterk onder druk staat. In het bijzonder voor de jongeren is dit belangrijk.

Meer mensen buiten

Vanaf 8 maart 2021 kan je elkaar met tien personen buiten ontmoeten. Het blijft daarbij belangrijk om 1,5 meter afstand te houden.

Begrafenissen

Vanaf 8 maart 2021 kan je op een begrafenis of uitvaart binnen afscheid nemen met max. vijftig  personen en max. een persoon per tien vierkante meter.

Prioriteit voor jongeren en het onderwijs

Vanaf 8 maart 2021 zijn georganiseerde buitenactiviteiten (sport en andere) toegelaten:

  • voor kinderen (-13 jaar) met max. 10 binnen of 25 buiten,
  • voor jongeren (-19 jaar) met max. 10 buiten.

Het publiek bij sporttrainingen wordt beperkt tot één persoon per kind.

Vanaf 15 maart 2021 zijn:

  • in het lager en middelbaar onderwijs extra muros schoolactiviteiten van max. een dag opnieuw toegelaten.
  • voor kwetsbare groepen in het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepsonderwijs voltijds contactonderwijs toegelaten.
  • in het hoger onderwijs max. 20% contactonderwijs toegelaten.

Daarnaast zal het MB ook toelaten dat vanaf 8 maart 2021 fotografen mensen mogen ontvangen (maximaal 1 consument per 10 vierkante meter, wonend onder hetzelfde dak). Ook de opening van privé-sauna’s wordt voorzien voor gebruik door personen die onder hezelfde dak wonen. Jacuzzi's, stoomcabines en hammams zijn daarbij niet toegankelijk.

Buitenplan

Voor zover de epidemiologische toestand het toelaat en afhankelijk van de druk op de ziekenhuizen en de voortgang van de vaccinatiecampagne komt er vanaf april 2021 een buitenplan waarbij volgende activiteiten zouden toegelaten worden:

  • Georganiseerde buitenactiviteiten voor iedereen (van sport- en andere verenigingen, inclusief sporttrainingen) met max. tien personen. Het publiek bij sporttrainingen wordt beperkt tot een persoon per -19-jarige.
  • Cultuur, evenementen en erediensten met max. vijftig personen, mits respect van de afstandsregels en mondmaskerplicht.
  • Pretparken.
  • Lager en middelbaar onderwijs na de paasvakantie alle dagen in de klas.

Het Overlegcomité beslist ook dat tijdens de paasvakantie georganiseerde activiteiten met overnachting voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar worden toegelaten op voorwaarde dat de groep max. 25 personen telt, begeleiders niet meegerekend. Het kamp kan enkel plaatsvinden indien alle deelnemers getest worden voor het begin en aan het einde van het kamp.

Breder inzetten op sneltesten

Voor zover de epidemiologische toestand het toelaat, afhankelijk van de druk op de ziekenhuizen, de voortgang van de vaccinatiecampagne en mits het gebruik van sneltesten kunnen vanaf 1 mei 2021 nog meer activiteiten buiten en binnen worden voorzien. Het gaat onder meer over sociale contacten, horeca binnen en buiten, winkelen en ambulante handel, cultuur en events, jeugdwerk, verenigingsleven en sport, erediensten, thuisverzorging en kermis. Sneltesten kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Hiertoe dient een soepel wettelijk kader te worden uitgewerkt, zodat op korte termijn antigeentesten op veralgemeende manier ter beschikking zijn.

Aan de Groep van Experts voor Managementstrategie van COVID-19 (GEMS) wordt gevraagd om een meer gedetailleerd plan van aanpak uit te tekenen om toekomstige stappen veilig te laten verlopen. Hierbij moet ook aandacht gaan naar ventilatie en de rol die CO2-meters kunnen spelen bij het heropstarten van binnenactiviteiten.

Regels niet-essentiële reizen

Het Overlegcomité beslist het verbod op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden vanuit en naar België voorlopig aan te houden tot 18 april 2021, maar deze maatregel wordt op het eerstvolgende overlegcomité opnieuw geëvalueerd. Dit reisverbod is een verantwoorde en noodzakelijke maatregel om de circulatie van het virus tegen te houden.

Het Overlegcomité zal op 26 maart opnieuw een stand van zaken opmaken van de coronasituatie in het land.

Gepubliceerd op vrijdag 5 mrt 2021 om 20:00