Vacatures

Begijnendijk is een kleine, landelijke gemeente op de grens van het Hageland en de Zuiderkempen. Zo staat het lokaal bestuur dagelijks ten dienste van iets meer dan 10 000 inwoners. Daarbij streeft het hechte team aan medewerkers naar een professionele dienstverlening waarbij teamwerk, openheid, klantgerichtheid en integriteit centraal staan.

Het bestuur gaat over tot de aanstelling van volgende functies met aanleg van een wervingsreserve van drie jaar met een maximale verlenging van twee jaar:

Administratief medewerker omgeving

C1-C3 | contractuele functie | 38/38 u 

De functie
Onder leiding van het diensthoofd omgeving verleen je administratieve ondersteuning aan de diensten ruimtelijke ordening en milieu. Dit omvat o.a. de opvolging van briefwisseling en e-mails, de behandeling van mondelinge of telefonische informatieaanvragen en de opmaak van administratieve dossiers. 

Het profiel
Je beschikt over een diploma secundair onderwijs en een rijbewijs B. Als administratieve duizendpoot heb je oog voor detail en punctualiteit. Je kan vlot overweg met courante informaticatoepassingen. 

Het aanbod
Een voltijdse functie met een contract voor bepaalde duur voor een jaar (mogelijkheid tot verlenging/onbepaalde duur), een geïndexeerd brutomaandwedde van min. € 2 127,91 en max. € 3 894,63. Het bestuur biedt een gunstige verlofregeling, glijuren en bijkomende extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques (€ 8,00), fietsvergoeding (€ 0,25), eco-cheques, tweede pensioenpijler.

Administratief medewerker openbaar domein

C1-C3 | contractuele functie | 38/38 u 

De functie
Als administratief medewerker openbare werken voer je administratieve en ondersteunende taken uit die te maken hebben met het openbaar domein. Je rapporteert en werkt onder leiding van het afdelingshoofd ruimte. Opmaken en controleren van signalisatieplannen, informatie verstrekken naar de aanvrager, voorbereiden van collegepunten, … behoren tot jouw takenpakket. Bovendien sta je in voor het administratieve luik rond wegen en mobiliteit.  

Het profiel
Je beschikt over een diploma secundair onderwijs en een rijbewijs B. Als administratieve duizendpoot heb je oog voor detail en punctualiteit. Je kan vlot overweg met courante informaticatoepassingen, diverse opdrachten en wisselende prioriteiten.

Het aanbod
Een voltijdse functie met een contract voor onbepaalde duur, een geïndexeerd brutomaandwedde van min. € 2 127,91 en max. € 3 894,63. Het bestuur biedt een gunstige verlofregeling, glijuren en bijkomende extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques (€ 8,00), fietsvergoeding (€ 0,25), eco-cheques, tweede pensioenpijler.

Afdelingshoofd beleid

A1a-A3a | statutaire functie | 38/38 u 

De functie
Je ondersteunt de algemeen directeur, het managementteam en het bestuur bij het uitstippelen en vormgeven van de strategische lijnen van het beleid en de uitvoering hiervan. Jij staat in voor de projectwerking binnen het bestuur en een degelijke projectondersteuning aan de medewerkers en diensten. Je bent verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid en het klachtenbeheerssysteem. Je staat onder leiding van de algemeen directeur en maakt deel uit van het managementteam.

Het profiel
Je bent in het bezit van een masterdiploma, diploma van het universitair onderwijs of diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs of bent bereid deel te nemen aan een capaciteitstest op masterniveau. Je beschikt over voldoende capaciteiten om jouw medewerkers te motiveren en coachen. Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Het aanbod
Een boeiende en afwisselende voltijdse functie in statutair verband (met een proefperiode van een jaar). Het geïndexeerde brutomaandwedde bedraagt min. € 3 431,36 en max. € 6 038,25. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximum van 8 jaar en ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen. Het bestuur biedt een gunstige verlofregeling, glijuren en bijkomende extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques (€ 8,00), fietsvergoeding (€ 0,25), eco-cheques, tweede pensioenpijler.

Afdelingshoofd ruimte

A1a-A3a | statutaire functie | 38/38 u

De functie
Je hebt de algemene leiding over de afdeling ruimte, bestaande uit de diensten omgeving (ruimtelijke ordening en milieu) en openbaar domein (wegen, mobiliteit en openbare werken ). Je bent onder meer verantwoordelijk voor de strategische beleidsvoering inzake ruimte en mobiliteit. Je staat onder leiding van de algemeen directeur en maakt deel uit van het managementteam.

Het profiel
Je bent in het bezit van een masterdiploma, diploma van het universitair onderwijs of diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs of bent bereid deel te nemen aan een capaciteitstest op masterniveau. Je beschikt over voldoende capaciteiten om jouw medewerkers te motiveren en coachen. Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Het aanbod
Een boeiende en afwisselende voltijdse functie in statutair verband (met een proefperiode van een jaar). Het geïndexeerde brutomaandwedde bedraagt min. € 3 431,36 en max. € 6 038,25. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximum van 8 jaar en ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen. Het bestuur biedt een gunstige verlofregeling, glijuren en bijkomende extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques (€ 8,00), fietsvergoeding, eco-cheques, tweede pensioenpijler en hospitalisatieverzekering.

Bibliotheekassistent

C1-C3 | contractuele functie | 38/38 u

De functie
Onder leiding van de bibliothecaris sta je in voor de hele procedure van de materialenverwerking. Dit omvat o.a. de voorbereiding en registratie in het bibliotheeksysteem. Je neemt deel aan de uitleendienst en zorgt daarbij voor de begeleiding van de leners, het terugplaatsen van de ingeleverde materialen en het opvolgen van reservaties. Je werkt mee aan de netheid van de collectie, de orde in de bibliotheek en de uitbouw van de dienstverlening. Je helpt de medewerkers bij het promoten van de bibliotheek en verzorgt introductie- en klasbezoeken.

Het profiel
Je beschikt over een diploma algemeen secundair onderwijs. In het bezit zijn van een attest of diploma in het bibliotheekwezen (BDI) is een pluspunt. Je beschikt over een rijbewijs B. Je bent sociaal ingesteld, kan vlot contacten leggen met burgers en beschikt over goede communicatievaardigheden. Je werkt nauwkeurig met oog voor detail, kan vlot overweg met courante informaticatoepassingen en hebt geen probleem met avond- en weekenddienst.

Het aanbod
Een boeiende en afwisselende voltijdse functie met een vervangingscontract, een geïndexeerde brutomaandwedde van min. €  2 127,91 en max. € 3 894,63. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximum van 8 jaar en ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen. Het bestuur biedt bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques (€ 8,00), fietsvergoeding (€ 0,25), eco-cheques, tweede pensioenpijler.

Deskundige doelgroepenbeleid/groepswerking sociale dienst

B1-B3 | contractuele functie | 30,4/38 u 

De functie
Je werkt en rapporteert onder leiding van het diensthoofd zorg & sociale dienstverlening. Je staat in voor het activeren van specifieke klanten met het oog op een betere integratie in de maatschappij. Je vervult en bouwt professionele samenwerkingsrelaties op met hulpverleners, instanties en organisaties. Je bereidt dossiers en agendapunten voor de bestuursorganen voor. Je richt projectteams op en focust je op de uitwerking van projecten met en voor diverse doelgroepen.

Het profiel
Je beschikt over een bachelordiploma of diploma hoger onderwijs van het korte type en een rijbewijs B. Je bent een teamspeler, sociaal en iemand die gemakkelijk initiatief neemt. Je werkt integer en met oog voor detail. De recentste informaticatoepassingen hebben voor jou geen geheimen.

Het aanbod
Een boeiende en afwisselende deeltijdse functie met een vervangingscontract, een geïndexeerd brutomaandwedde van min. €  2 173,46  en max. € 3 662,21. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximum van 8 jaar en ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen. Het bestuur biedt bijkomende extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques (€ 8,00), fietsvergoeding (€ 0,25), eco-cheques, tweede pensioenpijler.

Deskundige wegen en mobiliteit

B1-B3 | contractuele functie | 38/38 u 

De functie
Onder leiding van het afdelingshoofd ruimte sta je in voor het analyseren, adviseren en opvolgen van infrastructuurwerken in het openbaar domein. Dit omvat niet alleen de voorbereiding, uitvoering en opvolging van werken aan wegen, fietspaden, pleinen en rioleringen, maar ook het opvolgen van werken in opdracht van de nutsmaatschappijen. Je staat ook in voor de beleidsondersteuning inzake mobiliteit en verkeersinfrastructuur, het adviseren van ruimtelijke ontwikkeling en administratieve uitwerking en opvolging van dossiers rond wegen/openbare werken. Je zorgt voor het aanvragen en opvolgen van subsidies in dit domein.  

Het profiel
Je beschikt over een bachelordiploma of een diploma van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs en een rijbewijs B. Je bent een enthousiast en professioneel persoon die zowel zelfstandig als in groep kan werken. 

Het aanbod
Een voltijdse functie met contract voor onbepaalde duur en een geïndexeerd brutomaandwedde van min. € 2 716,82  en max. € 4 577,76. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximum van 8 jaar en ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen. Het bestuur biedt bijkomende extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques (€ 8,00), fietsvergoeding (€ 0,25), eco-cheques, tweede pensioenpijler.

Huishoudhulp met dienstencheques

E1-E3 | contractuele functie | 24/38 u

De functie
Je staat in voor de schoonmaak, het onderhoud en het opruimen van particuliere woningen. Je werkt individueel in meerdere woningen, al dan niet in aanwezigheid van de bewoner. Je organiseert jouw werk zelfstandig met respect voor de gewoontes en hygiënische normen van de bewoner. Daarnaast sta je in voor aanvullende taken, zoals wassen, strijken, kleine verstelwerken en koken.

Het profiel
Je bent een zorgzame kracht die zelfstandig kan werken en beschikt over een rijbewijs B. Je bent discreet, sociaalvaardig en klantvriendelijk. Beroepservaring is een pluspunt.

Het aanbod
Het bestuur biedt drie deeltijdse functies van 24/38 u met contract van 3 maanden en aansluitend de mogelijkheid tot een contract van onbepaalde duur. Het geïndexeerde bruto-uurwedde bedraagt min. € 12,64 en max. € 15,78. Werken bij het lokaal bestuur betekent een gunstige verlofregeling en extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques (€ 8,00), ecocheques, fietsvergoeding (€ 0,25/km) en tweede pensioenpijler. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor max. acht jaar en ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen.

Maatschappelijk werker sociale dienst

B1-B3 | contractuele functie | 38/38 u 

De functie
Onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker en samen met jouw team sta je in voor het algemeen maatschappelijk werk binnen de sociale dienst. Je zoekt samen met de cliënten naar mogelijke oplossingen en biedt hulp op verschillende terreinen.

Het profiel
Je beschikt over een bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma of het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma en een rijbewijs B. Je bent een zorgzame kracht die zowel in team als zelfstandig kan werken en hebt kennis van de gerelateerde wetgeving, zoals de RMI-wet en de wet van 2 april 1965. Je bent integer, sociaal en klantvriendelijk.

Het aanbod
Het bestuur biedt een gevarieerde, voltijdse functie in een boeiende sector met vervangingscontract, een geïndexeerd brutomaandwedde van min. € 2 716,82 en max. € 4 577,16, een gunstige verlofregeling en extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques (€ 8,00), ecocheques, fietsvergoeding (€ 0,25/km) en tweede pensioenpijler. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor max. acht jaar en ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen.

Technisch assistent buschauffeur

D1-D3 | contractueel | 19/38 u 

De functie
Onder leiding van de algemeen directeur sta je in voor het veilig en efficiënt vervoer van leerlingen. Jouw taken bestaan uit de verzorging van de schooltoer en schooluitstappen, het onderhoud van de bus, de melding van defecten aan de verantwoordelijke, klein onderhoud van materiaal, …

Het profiel
Je beschikt over een geldig rijbewijs D met vakbekwaamheid. Je bent een zorgzame kracht die flexibel omgaat met anderen en de werk- en uurregeling. Je werkt zelfstandig met zin voor orde en veiligheid. 

Het aanbod
Een halftijdse functie met contract voor onbepaalde duur, een geïndexeerd brutomaandwedde van min. € 1 044,32  en max. € 1 625,38. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximum van 8 jaar en ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen. Het bestuur biedt bijkomende extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques (€ 8,00), fietsvergoeding (€ 0,25), eco-cheques, tweede pensioenpijler.

Technisch assistent klusjesdienst

D1-D3 | contractueel | 22,80/38u

De functie
Onder leiding van de coördinator werken en in samenspraak met de maatschappelijk werker help jij inwoners die moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van klussen in en rond hun woning, zoals het onderhoud van de tuin (à 80% van de tijd), afwassen van plafonds, herstellen van sanitair, behangen of schilderen.

Het profiel
Je beschikt over een rijbewijs B en bent een handige duizendpoot met brede technische kennis van werkmaterialen en machines die zowel in team als zelfstandig kan werken. Je werkt met zin voor orde, detail en veiligheid.

Het aanbod
Het bestuur biedt een gevarieerde deeltijdse functie in een boeiende sector met contract voor onbepaalde duur, een geïndexeerd brutomaandwedde (deeltijds) van min. € 1 253,19 en max. € 1 950,46, een gunstige verlofregeling en extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques (€ 8,00), ecocheques, fietsvergoeding (€ 0,25/km) en tweede pensioenpijler. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor max. acht jaar en ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen.

Technisch assistent maaltijdbedeler

D1-D3 | contractuele functie | 30,4/38u

De functie
Onder leiding van de maatschappelijk werker sta jij in voor het bedelen van klaargemaakte warme maaltijden met de dienstwagen aan huis bij hulpbehoevende inwoners.

Het profiel
Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Je bent een zorgzame kracht die zowel in team als zelfstandig onder tijdsdruk kan werken. Je werkt met zin voor orde, detail, veiligheid en hygiëne. Je hebt noties van HACCP. Je bent integer, loyaal en klantvriendelijk.

Het aanbod
Het bestuur biedt een gevarieerde deeltijdse functie in een boeiende sector met vervangingscontract, een geïndexeerd brutomaandwedde (deeltijds) van min. € 1 670,92 en max. € 2 600,61, een gunstige verlofregeling en extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques (€ 8,00), ecocheques, fietsvergoeding (€ 0,25/km) en tweede pensioenpijler. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor max. acht jaar en ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen.

Heb je interesse? 

Bezorg dan jouw kandidatuur met motivatie, cv, recent uittreksel uit het strafregister model art. 595 (max. 2 maanden oud) en eventueel het nodige diploma uiterlijk op zondag 11 september 2022 met een e-mail aan personeel@begijnendijk.be. Na de beoordeling van de sollicitatiebrieven worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor het aanwervingsexamen. Bij vervanging is dat voor een grondig sollicitatiegesprek.

Je kan de volledige functieomschrijvingen aanvragen bij de medewerkers van de personeelsdienst. 

 


Vacatures van partners

Ferm Kinderopvang gaat op zoek naar onthaalouders en kinderbegeleiders voor de buitenschoolse opvang. Solliciteren kan via www.samenferm.be/jobs.

De medewerkers van EcoWerf hebben momenteel verschillende vacatures om de personeelsdienst, transportdienst, dienst recyclageparken en technische dienst te versterken.

IGO wenst het team 'Woonprojecten' te versterken met administratief medewerkers woningkwaliteit.

In 2023 ontstaat een nieuwe woonmaatschappij uit de fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen CNUZ, DU en SWaL evenals de integratie van de SVK’s. Momenteel wordt een directeur voor deze nieuwe organisatie gezocht. Solliciteren kan tot en met 21 augustus 2022.