Uitwerking acties 2022 - fietsbeleidsplan

Fietsstraten

Voor 2022 staan er 5 fietsstraten in het actieplan (actie 67 wordt aan het fietsbeleidsplan toegevoegd).

 • Actienr. 20: Kleinesteenweg tussen Betekomsesteenweg en de Dreef. Deze actie zit in het project heraanleg Kleinesteenweg en wordt verplaatst naar uitvoering 2023-2024.
 • Actienr. 26: De Bruynlaan tussen Dorpsstraat en De Puzzel. De fietsstraat loopt van het kruispunt met de Dorpsstraat tot aan het kruispunt met de Annonciadenlaan. Actie is gerealiseerd in september 2022 (GR beslissing - Signalisatieplan - Foto).
 • Actienr. 36: Staeystraat tussen Grote Baan en tramroute. De fietsstraat loopt van het kruispunt met de Meetshovenstraat tot het kruispunt met de Grote Baan en krijgt de voorrang op de Hulstsestraat. Actie is in uitvoering (GR beslissing - Signalisatieplan).
 • Actienr. 50 en 51: Processieweg volledig, samen met de actie oversteek kruispunt Beekstraat. De fietsstraat loopt van het kruispunt Tremelosesteenweg tot aan het kruispunt Werchtersesteenweg, ook via de Raystraat naar Werchtersesteenweg toe (=hoofdbaan). De fietsstraat krijgt voorrang aan de Beekstraat en de Pater Damiaanstraat. Actie is in uitvoering (GR beslissing - Signalisatieplan).
 • Actienr. 60: Saffraanberg volledig. Invoering zal gebeuren als vernieuwde Kleinesteenweg open gaat en wordt verplaatst naar uitvoering 2023-2024.
 • Actienr. 67: St. Luciastraat en Goreweg tussen St. Luciastraat en Betekomsesteenweg. St. Luciastraat wordt toegevoegd aan het fietsbeleidsplan zodat deze samen met het stukje Goreweg tussen de St. Luciastraat en de Betekomsesteenweg fietsstraten worden, waarbij de Goreweg voorrang heeft op de St. Luciastraat. De St. Luciastraat wordt tevens éénrichting in de richting van de Betekomsesteenweg. Actie is in uitvoering.

Trage wegen

Voor 2022 staan er 5 acties op trage wegen in het actieplan.

 • Actienr. 10: Bij alle kruisingen op de tramroute dienen de beugels herbekeken te worden, zodat je met een bakfiets comfortabel kunt passeren (aan 2 km/u). Het gaat om de kruispunten van de tramroute met de Seyptstraat, Soelstraat, Vaessevinneweg, Grote Baan, Staeystraat en R25. Alle beugels worden in rechte lijn 2 links en 2 rechts met een doorgang van 1,20 m geplaatst. Actie is uitgevoerd in juni 2022.
 • Actienr. 11: De volledige tramroute is te smal en niet weersbestendig waarbij sommige delen soms onder water staan. Verharding te verbeteren. Tussen de Staeystraat en de Terheidelaan ligt reeds een betonverharding. Het te bekijken gedeelte ligt dus tussen de Grote Baan en de Seypstraat. Actie moet nog verder uitgewerkt worden.
 • Actienr. 12: Aan de tramroute bij de kruising met de Soelstraat zijn er betonnen randen van 2cm waar de beugels zijn. Te nivelleren. Actie moet nog verder uitgewerkt worden.
 • Actienr. 29: De trage weg richting Booischot, onverharde stuk tussen Mechelbaan en Schavotstraat te optimaliseren. Actie moet nog verder uitgewerkt worden.
 • Actienr. 43: De verbinding tussen de Tumkens (A. Bosmanslaan) en de Soelstraat optimaliseren. Halfverharding aanleggen i.p.v. de bestaande zand- en modderstroken. Actie moet nog verder uitgewerkt worden.

Fietspad

Voor 2022 staan er 2 acties inzake fietspaden in het actieplan.

 • Actienr. 19: De heraanleg van de te smalle fietspaden in slechte staat in de Kleinesteenweg tussen de Dreef en de N10. Deze actie zit in het project heraanleg Kleinesteenweg en wordt verplaatst naar uitvoering 2023-2024.
 • Actienr. 48: Gevaarlijke versmalling van het fietspad aan de Tremelosesteenweg ter hoogte van huisnummer 11 bekijken of deze kan verbreed worden. Verbreden is op korte termijn niet mogelijk. Er werden door de eigenaar van de woning reflectoren geplaatst.

Fietssuggestiestroken

Voor 2022 staan er 3 acties inzake de aanleg van fietssuggestiestroken in het actieplan.

 • Actienr. 25: Aanleg fietssuggestiestroken in de Grote Baan tussen de Tremelosesteenweg en de Staeystraat. De asfaltbaan is tussen 4,00 m en 4,65 m breed en ongeveer 2.200 m lang met aan beide zijden een doorlopende witte lijn. Er wordt een fietssuggestiestrook van 1,00 m (tussen de buitenzijden) aan beide zijden voorzien van een stippenlijn van 15/40 cm met een tussenafstand van 2,00 m. Het gedeelte tussen de Willekenslaan en de Professor Scharpélaan wordt later uitgevoerd omdat deze dit jaar nog van een nieuwe asfaltlaag voorzien wordt. Actie is in uitvoering.
 • Actienr. 30: Aanleg fietssuggestiestroken in de Peuterstraat tussen de Baalsesteenweg en de Remerstraat (eventueel de volledige Peuterstraat – te bekijken). De asfaltbaan is ongeveer 5,00 m breed en ongeveer 1.375 m lang met aan beide zijden een doorlopende witte lijn. Er wordt een fietssuggestiestrook van 1,50 m (tussen de buitenzijden) aan beide zijden voorzien van een stippenlijn van 15/40 cm met een tussenafstand van 2,00 m. Actie is in uitvoering.
 • Actienr. 35: Aanleg fietssuggestiestroken in de volledige Busschotstraat. De betonbaan zonder randbelijning is ongeveer 5,00 m breed en ongeveer 2.050 m lang aan de kant van Begijnendijk, 485 m lang op grondgebied Begijnendijk tussen Liersesteenweg en grens Aarschot en 195 m lang tussen Grote Baan en grens Aarschot. Er wordt een fietssuggestiestrook van 1,50 m (tussen de buitenzijden) op grondgebied Begijnendijk aan beide zijden voorzien van een stippenlijn van 15/40 cm met een tussenafstand van 2,00 m. Actie is in uitvoering.

Oversteekplaatsen

Voor 2022 staan er 5 acties inzake oversteekplaatsen in het actieplan, waarvan 1 voor AWV.

 • Actienr. 1: In de Prof. Scharpélaan het gevaarlijke kruispunt met de Grote Baan (5 straten met slechte zichtbaarheid) bekeken te worden. Eenrichtingsverkeer via de Kluisstraat te onderzoeken. Actie op mobiliteitsraad besproken maar moet nog verder uitgewerkt worden.
 • Actienr. 3: Smal aanliggende fietspad met slechte zichtbaarheid aan het rond punt van Betekom. Hier dient de zichtbaarheid van de fietsers te verbeteren. Actie moet nog verder uitgewerkt worden (te combineren met actienr. 41).
 • Actienr. 32: Er dient een oplossing gezocht te worden voor de fietsers voor de oversteekbewegingen aan het kruispunt tussen de Haltestraat en de Sleutelbaan. De fietser wordt hier aan momenteel aan zijn lot overgelaten. Signalisatieplan opgemaakt in samenwerking met de mobiliteitsraad en geagendeerd op de gemeenteraad van 6 oktober 2022.
 • Actienr. 50 en 51: In de Processieweg dient het kruispunt met de Beekstraat bekeken te worden. Samen met de actie Processieweg fietsstraat te bekijken. Eventueel voorrangswijziging te onderzoeken. De fietsstraat loopt van het kruispunt Tremelosesteenweg tot aan het kruispunt Werchtersesteenweg, ook via de Raystraat naar Werchtersesteenweg toe (=hoofdbaan). De fietsstraat krijgt voorrang aan de Beekstraat en de Pater Damiaanstraat. Actie is in uitvoering.
 • Actienr. 24: Project AVW: Voorzien van een middeneiland om in twee tijden te kunnen oversteken aan het kruispunt van de N10 met de Veldstraat/Kerkstraat. Ontwerpplan AWV is goedgekeurd. Actie is in uitvoering.

Andere

Voor 2022 staan er 6 acties inzake andere in het actieplan

 • Actienr. 12: Aan de tramroute bij de kruising met de Soelstraat zijn er betonnen randen van 2cm waar de beugels zijn. Te nivelleren. Actie moet nog verder uitgewerkt worden.
 • Actienr. 21: Bekijken van het kruispunt Kleinesteenweg/Kortestraat. Veel gebruikt door fietsers en is een drukke weg met soms hoge snelheden. Deze actie zit in het project heraanleg Kleinesteenweg en wordt verplaatst naar uitvoering 2023-2024.
 • Actienr. 22: Herstellen van het verzakte fietspad langs de Haltestraat ter hoogte van de huisnummers 44 en 46. Wordt uitgevoerd door bouwheer appartementen (Veldstraat 43). Actie is in uitvoering.
 • Actienr. 23: In de Haltestraat aan het station van Begijnendijk gaan de voetgangers op het fietspad en is er te veel en te snel verkeer. Besproken op mobiliteitsraad maar geen haalbare oplossing voorhanden op korte termijn.
 • Actienr. 27: Het invoeren van een schoolstraat in het Pannenhof (tussen de Cardijnlaan en de Nieuwstraat) onderzoeken als oplossing voor de smalle doorgang en de drukte aan de schoolpoort. Besproken op mobiliteitsraad en schoolraad. Actie moet nog verder uitgewerkt worden.
 • Actienr. 41: Het parkeren in de Pastoor Pitetlaan ter hoogte van de school ’t Sjibke anders organiseren. Er zijn momenteel conflicten tussen de fietsers en het haaks parkeren van wagens. Actie moet nog verder uitgewerkt worden (te combineren met actienr. 3).