Trajectcontroles operationeel vanaf 1 maart 2023

Het bestuur wil de verkeersveiligheid verhogen, kwetsbare weggebruikers en kinderen in het verkeer beschermen en de verkeersdoorstroming verbeteren door de invoering van trajectcontroles. Zo zijn de ANPR-camera’s in de Peuterstraat, Staeystraat en Soelstraat (noord) vanaf 1 maart 2023 actief.

Het lokaal bestuur Begijnendijk draagt verkeersveiligheid hoog in het vaandel. Daarbij zijn handhaving van de snelheidslimieten, het veiligheidsgevoel voor kwetsbare weggebruikers en het gebruik van de fiets als alternatief voor korte verplaatsingen belangrijke uitgangspunten. Toch heeft de gemeente steeds meer te maken met bovenlokaal verkeer en blijkt uit de gemeentemonitor dat fietsers zich vaak onveilig voelen in de gemeente. Daarnaast kwam uit een bevraging bij de inwoners van de politiezone BRT onaangepaste snelheid in het verkeer als het belangrijkste aandachtspunt naar voren. Verkeershandhaving is dan ook cruciaal voor meer verkeersveiligheid, de bescherming van kwetsbare weggebruikers en kinderen in het verkeer en een betere verkeersdoorstroming. Daarom werd in zitting van de gemeenteraad van juni 2022 beslist de handhaving te versterken aan de hand van trajectcontroles.

De trajectcontroles worden gefaseerd ingevoerd. Zo zullen de ANPR-camera’s in de Peuterstraat, de Staeystraat en het gedeelte van de Soelstraat dat gelegen is tussen de Moorsemsestraat en Grote Baan (noord) vanaf 1 maart 2023 actief zijn. Op 1 mei 2023 start de automatische verwerking van de trajectcontroles in de omgeving van de scholen te Betekom en het gedeelte van de Soelstraat dat gelegen is tussen de Grote Baan en Aarschotsesteenweg (zuid). In het voorjaar van 2022 werd het gedeelte van de Staeystraat dat gelegen is tussen de Meetshovenstraat en de Grote Baan een fietsstraat. Hierdoor is er een snelheidsbeperking van 30 km/u van toepassing. De schoolomgeving in Betekom, nl. de Pastoor Pitetlaan en Prof. Scharpélaan, is standaard een zone 50, tenzij de digitale borden ‘Zone 30 km/u’ opgelicht zijn. Deze lichten op schooldagen op tijdens de aanvang, middagpauze en einde van de scholen, niet tijdens de weekends en vakantieperiodes.

Sinds 1 januari 2021 kunnen lokale besturen aan de hand van een automatisch vaststellingssysteem GAS-boetes heffen bij snelheidsovertredingen op plaatsen waar een snelheidsbeperking van 30 of 50 km/u van toepassing is. Daarom werd een concessieovereenkomst met de firma Macq-Trafiroad afgesloten. Deze stelt de apparatuur en software ter beschikking volgens het principe ‘trajectcontrole-as-a-service (TaaS)’. De vaststelling van de verkeersovertredingen gebeurt door de politie. Voor de verwerking van de GAS-boetes werkt het bestuur samen met de provincie Vlaams-Brabant. Zo zullen de provinciale GAS-ambtenaren de processen-verbaal opstellen, boetes versturen en bezwaren behandelen. De GAS-boetes zijn hetzelfde als de onmiddellijke inningen voor gelijkaardige overtredingen en liggen tussen € 53,00 en € 163,00, afhankelijk van de ernst van de overtreding. De firma Macq-Trafiroad ontvangt een vaste vergoeding op basis van het aantal vastgestelde overtredingen.

Snelheid blijft een groot probleem op de Vlaamse wegen. Door de snelheidslimieten te handhaven, kan het aantal ongevallen verminderen. Zo tonen studies aan dat trajectcontroles een rustiger wegbeeld en grote daling van het aantal zware verkeersongevallen met zich meebrengen. Daarnaast kan de politie door de automatische snelheidshandhaving in de toekomst elders verkeerscontroles uitvoeren.

Gedurende de maand december 2022 werden de eerste locaties getest en de cijfers liegen er niet om. Zo waren er maar liefst 1 500 overtredingen per locatie. Het bestuur roept iedereen op om de snelheidslimieten te respecteren, boetes te vermijden en zo mee te zorgen voor een veiligere gemeente.

Gepubliceerd op maandag 13 feb 2023 om 14:00