Trage wegen

Het bestuur zet in op het herwaarderen en realiseren van een functioneel trage wegennetwerk in de gemeente. Hiervoor worden gefaseerd stappen gezet.

Contact

Openingsuren

Vandaag

De dienst burgerzaken is op maandag van 17.30 tot 19.30 u geopend zonder afspraak voor bepaalde producten. 

Alle openingsuren Omgeving en Wonen