Tijdelijke aanvraagstop renovatie- en energiepremies in aanloop naar 'Mijn VerbouwPremie'

Vanaf 1 juli 2022 worden de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en energiepremies van Fluvius geïntegreerd in ‘Mijn VerbouwPremie’. Je kan de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en energiepremies van Fluvius nog tot en met 30 juni 2022 online of op papier aanvragen volgens de huidige voorwaarden.

Vanaf 1 oktober 2022 kan je de nieuwe ‘Mijn VerbouwPremie’ online aanvragen. Dit betekent dat je:

  • de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en de energiepremies van Fluvius tot en met 30 juni 2022 online of op papier kan aanvragen volgens de huidige voorwaarden;
  • vanaf 1 juli 2022 tot en met 30 september 2022 geen premies meer kan aanvragen voor categorieën van werken die onderdeel zijn van ‘Mijn VerbouwPremie’;
  • ‘Mijn VerbouwPremie vanaf 1 oktober 2022 online kan aanvragen.

Het huidige premieloket van Fluvius sluit op 1 juli 2022 voor de premieaanvragen voor dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, een warmtepomp (behalve hybride warmtepomp), een zonneboiler en een warmtepompboiler. Andere premies, zoals de EPC-labelpremie, premie voor zonnepanelen, premie voor een hybride warmtepomp en premie voor sturing van elektrische warmte, kunnen na 1 juli 2022 nog steeds bij Fluvius worden aangevraagd. De energiepremie van Fluvius voor een condensatieketel voor beschermde afnemers verdwijnt helemaal op 1 juli 2022. Ook het premieloket van de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen sluit op 1 juli 2022, behalve voor condensatieketels
op gas voor eigenaar-bewoners met een laag inkomen en voor verhuurders via een sociaal verhuurkantoor. Tot en met 30 juni 2022 kan je de oude renovatiepremie nog aanvragen, zowel de eerste als tweede schijf van de aanvraagprocedure, volgens de huidige voorwaarden.

In veel gevallen kan het echter interessanter zijn om te wachten met een premieaanvraag tot de opening van het nieuwe digitale aanvraagloket van ‘Mijn VerbouwPremie' op 1 oktober 2022. Zeker voor eigenaar-bewoners met een laag of gemiddeld inkomen, die momenteel in aanmerking komen voor de renovatiepremie, kan dit een hogere premie opleveren.

Vroeg je voor 1 juli 2022 de renovatiepremie en/of een premie aan bij Fluvius? Dan kan je voor dezelfde werken ‘Mijn VerbouwPremie’ niet meer aanvragen. Heb je toch al een isolatie- of glaspremie bij Fluvius aangevraagd voor 1 juli 2022? Dan kan je binnen ‘Mijn VerbouwPremie’ nog wel een premie aanvragen voor andere werken, zoals een nieuw dak, nieuwe ramen of nieuwe gevelbekleding.

Om de transitie vlot in te zetten, worden de huidige premieloketten die vanaf 1 oktober 2022 overgaan in ‘Mijn VerbouwPremie’ tijdelijk gesloten. Dit betekent niet dat je geen recht meer hebt op premies. De overgangsperiode zal er net voor zorgen dat je vanaf 1 oktober 2022 via een centraal loket de verhoogde premies via ‘Mijn VerbouwPremie’ op een vlottere en efficiëntere manier kan aanvragen. Je hoeft niet te wachten met uitvoering van de werken om in aanmerking te komen voor ‘Mijn VerbouwPremie’. Aarzel ondertussen dus niet om al aan het (ver)bouwen te gaan. Via de simulator op https://apps.energiesparen.be/simulator-mijnverbouwpremie kan je snel berekenen welke premie
en welk premiebedrag je kan krijgen voor de verschillende categorieën van werken binnen ‘Mijn VerbouwPremie’.

Meer info? 
www.mijnverbouwpremie.be 

Gepubliceerd op dinsdag 14 jun 2022 om 09:00