Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet het anders bepaalt. Sinds 1 januari 2019 zetelen de leden van de gemeenteraad ook in de OCMW-raad. 

Begijnendijk telt 21 raadsleden. De inwoners van de gemeente verkiezen deze rechtstreeks voor een termijn van zes jaar. De leden van de gemeenteraad duiden het college van burgemeester en schepenen aan. De leden van het college van burgemeester en schepenen zetelen sinds 1 januari 2019 ook in het vast bureau.