Testbeleid bij hoogrisicocontacten aangepast om druk op testcentra en huisartsen te verlichten

Door de hoge viruscirculatie staat het systeem van testen en contactopsporing onder hoge druk. Daarom hebben de ministers van Volksgezondheid beslist om het testen bij een hoogrisicocontact tijdelijk aan te passen tot de situatie opnieuw normaliseert.

Door de hoge viruscirculatie staat het systeem van testen en contactopsporing onder hoge druk. Zo werden de laatste week van november 2021 in totaal 720 000 PCR-testen uitgevoerd in testcentra en labo’s. Daarnaast werden ook 120 000 snelle antigeentesten afgenomen door zorgverleners, waaronder heel wat apothekers. Dagelijks worden er enkele tienduizenden zelftesten verkocht. De druk op de eerste lijn,
testcentra en labo’s blijft toenemen. Ondanks de vele inspanningen van de mensen van de helplijnen, contactcentra, testcentra en laboratoria leidt dit tot vertragingen en een overbelasting van de huisartsen. Deze worden gecontacteerd door mensen die ongerust zijn of die zich willen laten testen, omdat ze contact hebben gehad met een besmette persoon. Er werden reeds initiatieven genomen om de druk op de huisartsen te verlichten. Zo kunnen mensen met symptomen via een zelfevaluatietool nagaan of ze een test nodig hebben en eventueel meteen de testcode ontvangen. Ze kunnen zich vervolgens niet enkel in een testcentrum laten testen, maar ook bij bepaalde apothekers met een sneltest. Mensen zonder symptomen die om de mensen in hun omgeving niet te besmetten een zelftest doen en die positief testen, kunnen via contactopsporing (tel. 02 214 19 19) een code vragen om gratis een PCR-test te laten afnemen.

Tot nu werd een persoon wanneer deze Covid-19 had door een medewerker van het contactcentrum opgebeld om de hoogrisicocontacten door te geven. Deze contacten ontvingen twee testcodes, zodat ze op dag 1 en dag 7 een PCR-test konden laten afnemen. In afwachting van de resultaten moesten zij in quarantaine blijven. Bij gevaccineerden was dat tot het resultaat van de eerste test en niet-gevaccineerden tot het resultaat van hun tweede test. Uiteraard als deze testen negatief waren. Uit de praktijk bleek echter dat de eerste test niet op de eerste dag na het contact werd afgenomen, maar pas na enkele dagen. Het resultaat was dikwijls ook pas op dag 4 of 5 gekend. Daarom werden volgende aanpassingen doorgevoerd:

  • Om tijd te winnen, kan een besmette persoon zelf online zijn hoogrisicocontacten doorgeven via mijngezondheid.be. Aansluitend en dus sneller krijgen zijn contacten de testcodes voor een gratis PCR-test via e-mail of sms. Mensen die dat niet kunnen of wensen, kunnen nog altijd wachten tot ze worden gecontacteerd door een medewerker van het contactcentrum om hun hoogrisicocontacten door te geven.
  • Weet je dat je een hoogrisicocontact had, maar ontving je nog geen testcode? Vraag dan aan de besmette persoon om jouw naam door te geven aan het contactcentrum via tel. 02 214 19 19 of online. Bel zeker niet naar de huisarts voor een testcode, want deze kan jou daarbij niet helpen!
  • Ken je de besmette persoon niet, omdat de app 'Corona-alert' je via een zogenaamd rood scherm op de hoogte brengt van het hoogrisicocontact? Dan kan je via een link vanuit de app een testcode verkrijgen.

Na een hoogrisicocontact wordt nog steeds een verschil behouden tussen volledig gevaccineerden en niet- of deels gevaccineerden:

  • Gevaccineerden moeten na een hoogrisicocontact nog maar een PCR-test laten afnemen en tot het negatieve testresultaat in quarantaine blijven, tenzij ze vanaf de vierde dag na hun hoogrisicocontact dagelijks een zelftest afnemen die negatief is, totdat dit resultaat bevestigd wordt door hun PCR-test. Hiermee wordt het aantal testen verminderd en toch het risico op gemiste besmettingen beperkt. Ben je gevaccineerd? Dan kan je twee testcodes voor een PCR-test ontvangen, maar hoef je enkel de eerste te gebruiken. Daarmee kan je dan een afspraak maken bij een testcentrum. Je ontvangt ook een link naar een quarantaineattest, indien je niet kan telewerken en dit attest nodig hebt. Zodra je de testcodes ontvangt, kan je een afspraak maken om je te laten testen rond de vijfde dag na je hoogrisicocontact. De code is geldig van de derde tot de zesde dag. Zo heeft iedereen genoeg tijd om een afspraak te maken in een testcentrum. In principe blijf je in quarantaine tot je een negatief testresultaat ontvangt. Er is echter een uitzondering. Zo kan je vanaf de vierde dag na het hoogrisicocontact uit quarantaine als je dagelijks een zelftest afneemt die negatief is tot je het negatieve resultaat van je PCR-test ontvangt. Blijf ondertussen voorzichtig, respecteer zeker de voorzorgsmaatregelen van mondmasker, handhygiëne en afstand en beperk jouw sociale contacten tijdens de daaropvolgende week. Zeker hoogrisicocontacten die onder hetzelfde dak wonen, moeten extra waakzaam zijn en contacten met andere personen maximaal beperken. Mensen die kunnen telewerken, moeten dat absoluut doen. Je ontvangt geen uitnodiging meer voor een tweede test of hoeft de tweede code die je werd toegestuurd niet te gebruiken. Krijg je toch symptomen? Gebruik dan zo snel als mogelijk de zelfevaluatietool om een code voor de gratis PCR test te krijgen. Voor beroepsgroepen waarvoor vandaag specifieke uitzonderingen bestaan, zoals zorgpersoneel, blijven uitzonderingen mogelijk steeds in en na overleg met de bedrijfsarts of de arts die is bevoegd voor infectiepreventie.
  • Voor niet-gevaccineerde personen blijft het test- en quarantaine beleid ongewijzigd. Dit betekent dat je jezelf twee moet laten testen, nl. een eerste keer onmiddellijk na ontvangst van de testcodes en op dag 7 na het hoogrisicocontact. Ondertussen blijf je in quarantaine. De quarantaine kan worden beëindigd na een negatieve tweede test.

Gebruik de zelfevaluatietool en app 'Corona-alert'

Heb je milde symptomen van Covid-19? Gebruik dan de zelfevaluatietool. Via mijngezondheid.be kan je nagaan of je jezelf best laat testen. Is dat het geval? Dan kan je een gratis testcode aanvragen, waarmee je jezelf in een testcentrum (voor een PCR-test) of in bepaalde apotheken (voor een sneltest) kan laten testen. Zo ontvangen dagelijks gemiddeld 12 000 mensen op deze manier een testcode.

Installeer ook de app 'Corona-alert' op jouw smartphone, zodat je onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht van een hoogrisicocontact.

Meer info?
www.info-coronavirus.be 

Gepubliceerd op woensdag 8 dec 2021 om 09:00