Subsidie voor neutralisatie Aziatische hoornaar

Met het subsidiereglement ‘Bestrijding Aziatische hoornaar’ wenst het bestuur de verdere opgang van de Aziatische hoornaar te beperken en zo de ecologische biodiversiteit en landbouw te beschermen.

Subsidiereglement

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 31 mei 2023 werd een subsidiereglement principieel goedgekeurd op basis waarvan de bestrijding van nesten van deze exoot gesubsidieerd kan worden. Het reglement wordt in zitting van de gemeenteraad van 22 juni 2023 ter bekrachtiging voorgelegd en voorziet dat de subsidie vanaf 31 mei 2023 van toepassing is.

Let op! De bestrijding van de nesten dient te gebeuren door erkende bestrijders of de brandweer. De maximale tussenkomst per nest bedraagt € 77,32. 

Belang van de neutralisatie van nesten

De Aziatische hoornaar voedt zich met inheemse bijen en andere bestuivers. In enkele uren kan deze exoot 30% van een bijenkolonie uitroeien. Gezien meerdere Aziatische hoornaars veelal eenzelfde nest bedreigen, is dit voedingsgedrag nefast voor de inheemse bijen. Bijen en andere bestuivers zijn echter essentieel voor ons ecosysteem en onze biodiversiteit. Een vermindering van bestuivers betekent dat veel plantensoorten mogelijk zullen verdwijnen, samen met andere organismen die direct of indirect van hen afhankelijk zijn. Daarenboven heeft de vermindering van het aantal en de diversiteit van bestuivers invloed op voedselveiligheid, met opbrengstverlies in de landbouwsector tot gevolg.

Aziatische hoornaar

In 2004 kwam, via een scheeplading uit China, een bevruchte koningin van de Aziatische hoornaar terecht in de buurt van het Franse Bordeaux. Vanaf daar begon deze wespachtige in hoog tempo Europa te koloniseren. De laatste jaren neemt het aantal nesten ook in Vlaanderen sterk toe.

In het voorjaar verlaten de koninginnen hun schuilplaats en maken een nieuw nest. In een eerste fase is dit klein. Ze maken dergelijke nesten altijd op een beschutte plaats en heel vaak in door mensen gemaakte locaties, zoals schuren, tuinhuisjes, afdaken en luifels. Ook in struiken en hagen kan een koningin een nieuw nest maken. De voorjaarsnesten bevinden zich dicht bij de grond of op maximum enkele meter hoogte. In dit stadium van het nest is verdelging door een professionele verdelger nog eenvoudig uit te voeren.

Om de verspreiding van de Aziatische hoornaar in te perken, is het belangrijk dat je goed kijkt of je een nest van de Aziatische hoornaar terugvindt in jouw tuin of rond jouw huis. De Aziatische hoornaar is heel beschermend naar haar nest toe en kan gevaarlijk en in groep uithalen. Hou dus altijd ruim afstand van een nest. Als het nest in een tuinhuis of dergelijke hangt, is het aangeraden de ruimte niet meer te betreden. Professionele verdelgers zijn opgeleid en dragen speciale beschermkledij. Een wespenpak is onvoldoende. 

Aziatische hoornaar herkennen?

Het is belangrijk het onderscheid te maken tussen de inheemse Europese hoornaar en de uitheemse Aziatische hoornaar. In tegenstelling tot de Aziatische hoornaar is de Europese een nuttig insect dat geen bedreiging voor inheemse bestuivers vormt. De Europese hoornaar voedt zich met plantensappen en jaagt daarnaast op andere insecten, zoals vliegen, muggen, spinnen en wespen, om te voeden aan hun larven. Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3,5 cm groot en vooral zwart van kleur. De kop heeft opvallend oranje vlekken en op het achterlijf heeft hij een oranje band. De poten zijn half zwart en half geel van kleur, een makkelijk kenmerk om hem te onderscheiden van de Europese hoornaar. De Europese hoornaar is groter en vooral roodbruin van kleur. Deze heeft meerdere gele banden op het achterlijf. Zijn poten zijn volledig roodbruin van kleur. Meer info kan je terugvinden via https://vespawatch.be/.

Nest van de Aziatische hoornaar herkennen?

Voor haar nestlocatie zoekt de koningin een beschutte plaats. Daar maakt ze een raat van een drietal cellen waar rond ze vervolgens een bescherming bouwt. In het begin heeft het nest de grootte van een pingpongbal, maar al snel wordt het nest groter en groter. Na enkele weken heeft de bol al de grootte van een meloen. Op het einde van het voorjaar en begin van de zomer kan dit gaan tot de grootte van een volleybal. De kleur van het nest is meestal lichtbruin. 

In de zomer beginnen de werksters een tweede, definitief nest te maken op een nieuwe locatie. Dit is meestal in een hoge boomtop in de buurt van het eerste nest. Deze nesten kunnen uitgroeien tot een grootte van ca. 1 meter diameter. Door het bladerdek van de bomen zijn deze nesten vaak onopvallend. Meer info kan je terugvinden via https://vespawatch.be/.

Wat moet je doen als je denkt een Aziatische hoornaar of een nest te zien?

Stap 1: Maak een melding op https://vespawatch.be/.

Stap 2: Contacteer een erkende bestrijder (opgenomen in het reglement) of de brandweer via https://oost-vlaams-brabant.hulpverleningszone.be/.

Stap 3: Dien het ingevulde subsdieaanvraagformulier (inclusief factuur) in bij de dienst omgeving. 

Gepubliceerd op donderdag 8 jun 2023 om 10:00