Studiebeurzen voor middelbaar en hoger onderwijs

Naast de studietoelagen van de Vlaamse overheid kan je in sommige gevallen ook een studiebeurs aanvragen bij de Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant.

De commissie beheert vermogens uit nalatenschappen die bestemd zijn voor studiebeurzen voor studies in het secundair en hoger onderwijs. De aanvragen voor studiebeurzenstichtingen kunnen tot 5 juni 2021 bij het secretariaat van de Commissie ingediend worden. 


Meer info?
http://cfbeb-cvsbb.be/nl/home-nederlands/ 

Gepubliceerd op maandag 3 mei 2021 om 10:00