Stickers 'geen reclame'

Wel nog regionale pers?

Als je de JA / NEEN -sticker op je brievenbus kleeft, krijg je nog informatieve bladen zoals De Streekkrant en Rondom, maar geen ongeadresseerd reclamedrukwerk. Je kan de sticker gratis krijgen bij de milieudienst op het gemeentehuis.

Geen reclamedrukwerk en geen regionale pers?

Als je ook geen regionale pers meer wil ontvangen, kleef dan een NEE / NEE-sticker op je brievenbus.

Je kan de sticker gratis krijgen bij de milieudienst op het gemeentehuis.

UITZONDERINGEN

Deze sticker houdt mailings die op naam worden verzonden niet tegen. Via http://www.robinson.be/ kan je je inschrijven op de Robinsonlijst, waardoor je ook dergelijke reclame op naam niet meer ontvangt.