Maak er een fijn, veilig schooljaar van!

Met de start van het nieuwe schooljaar ondergaat het straatbeeld in de schoolomgevingen een hele verandering. Er komen meer mensen op de been en het wordt wat drukker. Daarnaast fietsen weer heel wat kinderen elke ochtend en namiddag van en naar school. Het bestuur geeft graag enkele tips!

Zit je aan het stuur?

Rijd je langs de omgeving van een school? Hou er dan rekening mee dat kinderen in het verkeer niet altijd op dezelfde manier reageren als volwassenen dat zouden doen. Ze zijn vaak nog te jong en hebben niet genoeg verkeerservaring om elke boodschap of situatie goed in te schatten. Jouw snelheid aanpassen is de boodschap! Kom je in de buurt van een school of plaats waar veel kinderen komen? Matig dan jouw snelheid, maak geen rechtsomkeer of andere complexe rijmanoeuvres en vertraag onmiddellijk als je een kind langs de weg opmerkt. Het kind kan zich immers enkele tellen later op jouw traject bevinden. Sla je af aan een kruispunt? Vergeet dan niet dat fietsers die rechtdoor rijden voorrang hebben. Hetzelfde geldt voor voetgangers die de straat oversteken.

Breng je jouw kind met de wagen naar school? Laat het dan aan de kant van de school op het trottoir in- of uitstappen. Je parkeert daarbij best op enige afstand van de schoolpoort, zodat jouw kind aan dezelfde kant verder kan stappen. Ga zeker niet in een dubbele rij parkeren! Leer jouw kind altijd zijn veiligheidsgordel om te doen, zodat het zich spontaan vastmaakt als het met anderen meerijdt. Geef daarbij zelf het goede voorbeeld. 

Te voet of met de fiets naar school?

Door het fietsgebruik aan te moedigen bij de inwoners en de schoolgaande jeugd wil het bestuur bijdragen aan een veilige en gezonde leefomgeving met verminderde CO2-uitstoot en verhoogde levenskwaliteit. Breng je jouw kinderen te voet of met de fiets naar school? Geef dan altijd zelf het goede voorbeeld! Neem ook volgende tips in acht:

  • Weeg goed af of jouw kind wel vaardig genoeg is om de weg naar school zelfstandig en veilig af te leggen. Uit studies blijkt immers dat kinderen van minder dan acht jaar niet in staat zijn om efficiĆ«nt op alle verkeerssituaties te reageren.
  • Kies de route die jouw kind alleen zal volgen zorgvuldig en oefen deze. De kortste route is niet altijd de veiligste! Controleer in de loop van het schooljaar ook af en toe of het nog steeds goed gaat.
  • Leer jouw kind dat zien niet gelijk is aan gezien worden en dubbel zo goed op te letten in de buurt van parkings. Het is niet omdat jouw kind zelf een auto ziet dat de bestuurder jouw kind ook gezien heeft. Bestuurders die achterwaarts hun parkeerplaats uitrijden, zien jouw kind vaak niet.
  • Kies kleurrijke kledij, zodat jouw kind opvalt in het verkeer. Voor de winter zijn heldere jassen met reflecterende strips ideaal.
Gepubliceerd op vrijdag 1 sep 2023 om 08:00