Sportraad

De sportraad wil sport, lichamelijke opvoeding en openluchtrecreatie bevorderen bij alle inwoners van de gemeente. Deze raad stimuleert de inspraak van de brede bevolking bij de opbouw van het gemeentelijke sportbeleid en hun deelname aan sportbeoefening. De leden geven dan ook advies aan het bestuur over de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. Dit kan gebeuren op eigen initiatief of op vraag van het bestuur. De sportraad zorgt voor overleg, coördinatie en samenwerking tussen de sportclubs, diensten, instellingen en andere organisaties die betrokken zijn bij het bevorderen van sport, lichamelijke opvoeding en het openluchtleven. In deze raad zetelen de erkende sportclubs van de gemeente.

Samenstelling