Sport- en vakantiekampen

Tijdens de schoolvakanties (paas- en zomervakantie) organiseert de dienst vrije tijd  creatieve en actieve kampen voor kinderen vanaf de 2de kleuterklas tot en met het 2de middelbaar. Het volledige aanbod wordt bekend gemaakt aan het begin van het kalenderjaar.