De Sint-Laurentiuskerk

De Sint-Laurentiuskerk van Betekom wordt in 1243 voor het eerst in geschriften vermeld. De huidige kerk is het resultaat van verschillende bouwfases. Zo werd de toren in het begin van de veertiende eeuw opgetrokken in baksteen, omgeven door een muurwand in ijzerzandsteen. Hij vertoont kenmerken van de romaanse en gotische bouwkunst. Het prachtige koor dateert van circa 1400 en is een van de mooiste voorbeelden van de zogenaamde Demergotiek. Het schip van de kerk is zestiende-eeuws en de zijbeuken werden toegevoegd in 1856, toen de kerk door het stijgend aantal parochianen te klein geworden was. De vuurheiligen Sint-Laurentius en Sint-Donatus zijn de patroonheiligen van de kerk.