Screens in de scholen

Ook in de basisscholen verlopen de lessen steeds meer aan de hand van digitale schermen. Deze zijn echter gevoelig voor lichtinval. Daarom werden tijdens de herfst- en kerstvakantie in GBS De Puzzel en GBS De Klimroos screens geplaatst om het comfort van de leerlingen en leerkrachten te verbeteren.

Er werd gekozen voor screens die individueel per raam ingesteld kunnen worden en de storende lichtinval tegengehouden, maar vitaminerijke zonnestralen doorlaten. Zo blijven een aangename lichtinval, het zicht naar buiten en ruimtegevoel behouden en heeft elke leerling, los van de plaats waar hij zit, optimaal zicht op het scherm in de klas. Bovendien zorgen de screens bij warme weersomstandigheden voor een gemiddelde temperatuurverlaging van 5°C in de klas. Samen met de scholen maakt het bestuur werk van kwalitatief onderwijs!

maandag 9 januari 2023

Foto's