Uitbetaling schooltoeslag 2022-2023 voor de start van het schooljaar

Om de gezinnen beter te helpen, starten de uitbetalers van het Groeipakket nog voor de start van het schooljaar met de uitbetaling van de schooltoeslag. Zo worden de eerste schooltoeslagen al op 29 augustus 2022 overgeschreven.

Sinds 1 januari 2019 heeft elk kind dat in Vlaanderen woont recht op een Groeipakket. In dat pakket zitten bedragen en toeslagen die de vroegere kinderbijslag vervangen. Elk kind ontvangt een Groeipakket op maat, zodat het alle kansen krijgt om zich te ontplooien. Ook de schooltoeslag is een onderdeel van het Groeipakket.

De voorbije jaren onderzocht het Agentschap Uitbetaling Groeipakket hoe de verwerking van de gegevens nog sneller en optimaler kon verlopen. Zo zal de uitbetaling van het grootste deel van de schooltoeslagen dit jaar al tegen half november afgerond zijn. In specifieke situaties kan de uitbetaling tot december 2022 of iets later op zich laten wachten. Het gaat daarbij veelal om gezinnen waarvan de inkomsten onduidelijk zijn of waar een internationale connectie is. In dat geval kunnen de gegevens niet gereconstrueerd worden aan de hand van authentieke bronnen en duurt het onderzoek langer.

Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als het gezin er recht op heeft. Er is geen aanvraag nodig. Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van het gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs.

Voor kinderen in het hoger of universitair onderwijs is er geen schooltoeslag, maar een studietoelage voorzien. De studietoelage wordt nog steeds onderzocht en toegekend door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs. Hiervoor moet wel nog een aanvraag gebeuren.


Meer info?
www.groeipakket.be

Gepubliceerd op donderdag 25 aug 2022 om 09:00