Het Scharpéhuis

Het Scharpéhuis werd in 1750 gebouwd in opdracht van de Betekomse molenaar Jacobus Pelgrims. In de bouwsteen boven de deur verwijst een molenijzer naar de professionele activiteiten van de bouwheer. Het gebouw is een typisch laat voorbeeld van de traditionele bak- en zandsteenarchitectuur in de regio. Het huis werd vernoemd naar professor Lodewijk Scharpé. Scharpé was professor Germaanse filologie aan de Leuvense universiteit en speelde een belangrijke rol in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Tijdens het interbellum belandde hij in Betekom na zijn huwelijk met Odile Verstreken, die uit een rijke Betekomse familie stamde. Tot op vandaag is het huis eigendom van de familie Scharpé. Naast het woonhuis zijn ook de authentieke waterput op de binnenkoer en de kapel uit 1755 prachtige restanten uit een ver verleden.

Weetje

Het Scharpéhuis werd gebouwd door Jacobus Pelgrims en Catherine Verbist. Hun initialen ‘JPG en CVB’ staan, samen met het bouwjaar 1750, gegrift in de afbeelding van de molensteen boven de voordeur en boven het raam van het kapelletje van Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën op de hoek van de Processieweg.