RUP Betekom Centrum Herziening

Publieksraadpleging over start- en procesnota

Update 4 april 2023

In zitting van de gemeenteraad van 23 maart 2023 werden de start- en procesnota voor de herziening van het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) Betekom Centrum goedgekeurd. Naar aanleiding van deze goedkeuring organiseert het bestuur van 17 april tot en met 15 juni 2023 een participatie- en adviesronde over de start- en procesnota.

Gedurende de participatie- en adviesronde kan je opmerkingen en bezwaren over de start- en procesnota van het RUP Betekom Centrum bezorgen per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk of via e-mail aan omgeving@begijnendijk.be. Je kan ze ook tegen ontvangstbewijs afgeven in het gemeentehuis, Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk. De opmerkingen en bezwaren dienen het bestuur uiterlijk op 15 juni 2023 te bereiken. Je vindt de betreffende documenten onderaan deze pagina. Ze liggen eveneens na afspraak ter inzage bij de medewerkers van de dienst omgeving.

Info- en participatiemoment

Het bestuur vindt het belangrijk dat iedereen voldoende op de hoogte is. Daarom wordt een info- en participatiemoment georganiseerd. Dit vindt plaats op dinsdag 25 april 2023 om 20.00 u in de turnzaal van GBS De Puzzel te Begijnendijk.