Roze zak verdwijnt vanaf maart 2021

Vanaf 1 maart 2021 voert EcoWerf de nieuwe blauwe pmd-zak in. De bekende blauwe kleur van de pmd-zak blijft, alleen de inhoud wijzigt. De ‘P’ van pmd staat dan niet meer voor ‘Plastic flessen en flacons’, maar voor ‘Plastic verpakkingen’.

Waarom nog wachten op de nieuwe blauwe pmd-zak?

De ingezamelde nieuwe afvalsoort (pmd en andere plastic) moet uitgesorteerd worden in sorteercentra tot kwaliteitsvolle fracties die worden aangeboden voor een duurzame en hoogwaardige materiaalrecyclage. Gezien de bestaande sorteercentra niet zoveel bijkomende soorten plastic kunnen verwerken, worden er nieuwe sorteercentra gebouwd. Fost Plus, de organisatie die instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België, organiseerde de aanbesteding voor de nieuwe sorteercentra. De door Fost Plus gekozen sorteercentra zijn nu nog volop in aanbouw en pas in het voorjaar van 2021 volledig operationeel. Daarom verloopt de invoering van de nieuwe blauwe zak gefaseerd.

Waar en wanneer kan ik de nieuwe blauwe zak kopen?

De nieuwe blauwe zak zal je nog steeds kunnen kopen in het gemeentehuis en verschillende warenhuizen. Alleen de inhoud van de pmd-zak wijzigt, waardoor je jouw voorraad ‘oude’ pmd-zakken nog kan gebruiken tot je een nieuwe rol pmd-zakken nodig hebt.

Sorteerregels pmd en roze zak

Tot de nieuwe blauwe pmd-zak er is, volg je gewoon de geldende sorteerregels voor pmd en de roze zak. Zachte plastics, zoals plastic verpakkingen, yoghurtpotjes en champignonbakjes, horen tot eind februari 2021 nog niet thuis in de pmd-zak, maar wel in de roze zak. In de pmd-zak horen voorlopig enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankverpakkingen thuis.EcoWerf haalt de roze zak voor gemengde plastic vanaf 1 maart 2021 niet meer op. Ook in de recyclageparken wordt de roze zak vanaf dan niet meer aanvaard. Heb je voor 1 maart 2021 nog roze zakken nodig? Koop dan niet meer dan een rol tegelijk.


Meer info?
www.ecowerf.be

Gepubliceerd op donderdag 23 jul 2020 om 10:00