Rookmelders

Woningbranden eisen in België elk jaar tientallen mensenlevens. Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook bij woningbranden tal van slachtoffers. De rook die ontstaat bij een woningbrand is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Bovendien heb je heel weinig kans om tijdig wakker te worden als er ’s nachts brand uitbreekt, want tijdens jouw slaap ruik je immers niets. Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Daarom zijn deze sinds 1 januari 2020 in elke woning verplicht.

Rookmelders verwittigen jou bij brand, zodat je toch tijdig jouw woning kunt verlaten. Voorzie daarom alle kamers van een rookmelder, uitgezonderd de keuken, badkamer en garage. Daar is uiteraard ook een risico op brand, dus plaats je best een rookmelder in de directe omgeving van deze ruimtes. Om wettelijk in orde te zijn moet een zelfstandige woning, nl. eengezinswoning, appartement of studio, of kamerwoning vanaf 1 januari 2020 op elke verdieping minstens een rookmelder hebben. Kelders en zolders die rechtstreeks toegankelijk zijn moeten minstens één rookmelder hebben. Dat is ook het geval voor een kelder- of zolderruimte waarin zich een technische installatie bevindt. Ga je rookmelders plaatsen? Zoek dan op de verpakking naar de labels ‘CE’ en ‘EN 14604’, kies voor rookmelders met een niet-vervangbare batterij met een levensduur van 10 jaar en installeer deze volgens de voorschriften van de fabrikant. Test jouw rookmelders een keer per maand door op de testknop te drukken en hou deze steeds stofvrij. Vervang ze ook om de 10 jaar.

Eind 2019 besliste het bestuur om samen met Oscare vzw twee soorten rookmelders in het gemeentehuis te verkopen, nl.:

  • een optische rookmelder met een niet-verwijderbare batterij met een levensduur van 10 jaar en eenvoudige montage voor de kostprijs van € 16,00; 
  • een koppelbare rookmelder met een niet-verwijderbare batterij met een levensduur van 10 jaar en een draadloze koppeling via wi-safe voor € 49,00.

Je kan hiervoor bij de medewerkers van de dienst burgerzaken in het gemeentehuis terecht.

Heb je voldoende rookmelders en zijn deze correct geplaatst? De brandpreventieadviseur van de Hulpverleningszone Oost komt aan huis om jou te helpen! Vraag zeker een gratis huisbezoek van de brandpreventieadviseur aan.