Ratten en muizen

Heb je overlast van ratten en/of muizen? Dan komt het er vooral op aan goed te observeren waar ze vandaan komen en waar ze naartoe vluchten. Je moet ze dus eerst observeren om hun gedrag, vluchtwegen, voedselbronnen en normale verplaatsingspatronen (sporen en wissels) te vinden.

Voorzorgen

Denk vooral in termen van schade voorkomen en minder in termen van dieren doden.

Ratten en muizen verplaatsen zich gemakkelijk. Een aantrekkelijke plaats zal daardoor snel ingenomen worden door nieuwe dieren, indien de aantrekkingspool voor de dieren aanwezig blijft. Het wegnemen van de oorzaak is dus belangrijker dan het bestrijden van de dieren. Bovendien is preventie het diervriendelijkst en in de tijd het efficiëntst en effectiefst. In de meeste gevallen volstaat het om de continue voedselbron waarop de ratten afkomen, zoals groenten of kippenvoer, weg te halen. Hierbij gelden volgende aandachtspunten:

 • Zorg dat er geen voedselbronnen zijn voor de ratten en muizen:
  • Gooi geen (gekookte) etensresten in de compostbak;
  • Gebruik gesloten recipiënten voor het bewaren van (dier)voeders of ander eetbaar materiaal;
  • Zorg dat huisdieren geen voederresten achterlaten. Let hier vooral op als de dieren buiten verblijven, zoals pluimvee.
 • Zorg dat er geen toegang is naar mogelijke schuilplaatsen:
  • Dicht kieren en openingen,
  • Plaats roosters voor ventilatieopeningen.

Overlast tegen gaan

Is de aantrekkingspool verwijderd, maar blijft er overlast door ratten en/of muizen? Dan kan je gebruikmaken van de momenteel meest ‘diervriendelijke’ bestrijdingsmiddelen, zoals klemmen en elektrocutievallen. Het gebruik van vergif wordt afgeraden.

Bij aanwezigheid van een groot aantal ratten of muizen neem je best contact op met een professionele bestrijder. Een professional zal altijd goed advies kunnen geven omtrent preventie en op de hoogte zijn van de meest efficiënte en diervriendelijke methodes.

Meer info?
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/44729