Raad van bestuur AGB

Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) is een dienst met rechtspersoonlijkheid, opgericht door het bestuur en belast met een welbepaalde taak van gemeentelijk belang. Het heeft een eigen rechtspersoonlijkheid, waardoor het over een grote onafhankelijkheid beschikt en eigen bestuursorganen. Die bestuursorganen zijn het directiecomité en de raad van bestuur. De raad van bestuur bestaat uit de voltallige gemeenteraad en het directiecomité bestaat uit zes leden aangesteld door de raad van bestuur. Het AGB van Begijnendijk beheert de outdoor sportinfrastructuur aan de Grote Baan te Betekom.

Samenstelling