Veranderen van voornaam

Je naam heeft een officieel karakter. Hij stelt jou, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren. Onder bepaalde voorwaarden kan je jouw voornaam en familienaam laten wijzigen. 

Voorwaarden

Je kan jouw voornaam laten wijzigen als:

  • je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent,
  • de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt,
  • de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden,
  • de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden.

Procedure

Hoe aanvragen

Om jouw voornaam te veranderen, contacteer je de burgerlijke stand van:

  • de gemeente waar je bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige),
  • de gemeente waar je laatst was ingeschreven, als je niet meer in België bent gedomicileerd,
  • de stad Brussel, als je nooit in België bent gedomicilieerd. 

De procedure duurt maximaal 3 maanden.

Wat meebrengen

De prijs voor een voornaamsverandering bedraagt € 100,00. Transgenders betalen € 10,00.

Jouw identiteitskaart (€ 19,00) en rijbewijs (€ 25,00) moet nadien vernieuwd worden.

Gerelateerde items