Basisbedrag (Groeipakket)

Het basisbedrag is een vast bedrag dat elk kind, dat in Vlaanderen gedomicilieerd is en geboren of geadopteerd wordt vanaf 1 januari 2019, maandelijks ontvangt.

Dat bedrag is voor elk kind gelijk.

Het basisbedrag moet elk kind de kans geven om zich te ontwikkelen en de ouders daarbij ondersteunen.

Voorwaarden

Elke kind krijgt maandelijks een basisbedrag als het voldoet aan volgende voorwaarden:

  • gedomicilieerd in Vlaanderen;
  • geboren of geadopteerd vanaf 1 januari 2019.

Kinderen die in het buitenland geboren wonen en na 1 januari 2019 naar Vlaanderen verhuizen krijgen ook het Groeipakket.

Procedure

Ontving je al kinderbijslag voor kinderen geboren voor 2019? Of kreeg je al een startbedrag voor je kind in het nieuwe systeem? Dan ontvang je het basisbedrag automatisch.

Kreeg je nog geen kinderbijslag of startbedrag, dan kan je het basisbedrag zelf aanvragen bij een van de uitbetalers van het Groeipakket.
Als je zelf geen aanvraag doet, dan zal Fons (de uitbetaler van de Vlaamse overheid) na de geboorte van je kind nagaan of je recht hebt op het Groeipakket en je uitbetalen.

Zolang je kind in Vlaanderen woont, heeft het onvoorwaardelijk recht op het basisbedrag tot en met de maand waarin het 18 jaar wordt. Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is dat tot de maand waarin het kind 21 jaar wordt.

Het basisbedrag wordt elke maand uitbetaald op de 8ste van de volgende maand. Voorbeeld: Je ontvangt op 8 februari het basisbedrag van januari.

Bedrag

Elk kind krijgt elke maand een basisbedrag van € 166,46.

Maak hier je afspraak