Startbedrag (Groeipakket)

Het startbedrag (vroegere kraamgeld of geboortepremie) is een vast bedrag dat elk kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is, ontvangt bij de geboorte of adoptie. Dat bedrag is voor elk kind gelijk.

Voorwaarden

Elk kind krijgt eenmalig een startbedrag als:

Procedure

Geboorte

Je kan het startbedrag zelf aanvragen, ten vroegste 4 maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte bij

  • je uitbetaler van het Groeipakket (als je al kinderen hebt),
  • een uitbetaler naar keuze (als je nog geen kinderen hebt).

Bezorg een attest van je dokter met de vermoedelijke geboortedatum aan je kinderbijslagfonds.

Vraag je het startbedrag niet zelf aan, dan ontvang je het bedrag automatisch van je uitbetaler, nadat de geboorte van je kind is aangegeven bij je stad of gemeente.

Overgang van kraamgeld (kinderbijslag) naar startbedrag (Groeipakket) op 1 januari 2019

  • Werd je kind geboren voor 2019, dan ontvang je automatisch het bedrag uit de oude regeling (kraamgeld).
  • Word je kind geboren vanaf 1 januari 2019 of later, dan vraag je het startbedrag aan bij een uitbetaler naar keuze.
    Let op: kiest je een andere uitbetaler dan waar je andere kinderen al aangesloten zijn, dan worden al je kinderen aangesloten bij de nieuwe uitbetaler.

Adoptie

Bij adoptie kan je het startbedrag aanvragen bij jouw uitbetaler met een kopie van het verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie. Heb je geen verzoekschrift van de buitenlandse adoptie, dan volstaat een buitenlandse adoptiebeslissing of een beslissing tot plaatsing met het oog op adoptie.

Bij adoptie ontvang je het startbedrag zodra het kind deel uitmaakt van je gezin.

Kostprijs

Elk kind krijgt éénmalig een startbedrag van € 1 167,33 bij de geboorte of adoptie.

Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen. Raadpleeg het overzicht van alle financiële tegemoetkomingen binnen het Groeipakket om te zien op welke toeslagen je kind nog recht heeft.

Maak hier je afspraak