Startbedrag (Groeipakket)

Het startbedrag (vroegere kraamgeld of geboortepremie) is een vast bedrag dat elk kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is, ontvangt bij de geboorte of adoptie. Dat bedrag is voor elk kind gelijk.

Het startbedrag moet elk kind de kans geven om zich te ontwikkelen en de ouders daarbij ondersteunen.

Voorwaarden

Elke kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is en geboren wordt na 1 januari 2019, krijgt een startbedrag.

Procedure

Geboorte

Je kan het startbedrag zelf aanvragen, ten vroegste 4 maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte bij

  • je uitbetaler van het Groeipakket (als je al kinderen hebt)
  • een uitbetaler naar keuze (als je nog geen kinderen hebt)

Bezorg een attest van je dokter met de vermoedelijke geboortedatum aan je kinderbijslagfonds.

Vanaf 2 maanden voor de uitgerekende datum en na afgifte van een doktersattest, wordt het startbedrag uitbetaald op de rekening die je opgaf. Heb je geen rekening, dan kan je vragen om het bedrag via een circulaire cheque te ontvangen. Vanaf 2 maanden voor de bevalling heb je recht op dat bedrag en moet je dat in geen enkel geval terugbetalen, tenzij bij fraude.

Vraag je het startbedrag niet zelf aan, dan ontvang je het bedrag automatisch van je uitbetaler, nadat de geboorte van je kind is aangegeven bij jouw stad of gemeente.

Adoptie

Bij adoptie kan je het startbedrag aanvragen bij je uitbetaler met een kopie van het verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie. Heb je geen verzoekschrift van de buitenlandse adoptie, dan volstaat een buitenlandse adoptiebeslissing of een beslissing tot plaatsing met het oog op adoptie.

Bij adoptie ontvang je het startbedrag zodra het kind deel uitmaakt van je gezin.


Overgang van kraamgeld (kinderbijslag) naar startbedrag (Groeipakket) op 1 januari 2019

  • Werd je kind geboren in 2018, dan ontvang je automatisch het bedrag uit de oude regeling (kraamgeld);
  • Wordt jouw kind geboren vanaf 1 januari 2019 of later, dan vraag je het startbedrag aan bij een uitbetaler naar keuze.
    Let op: kies je een andere uitbetaler dan waar je andere kinderen al aangesloten zijn, dan worden al je kinderen aangesloten bij de nieuwe uitbetaler.

Kostprijs

Elk kind krijgt éénmalig een startbedrag van € 1 144,44 bij de geboorte of adoptie.

Maak hier je afspraak