De kleutertoeslag (Groeipakket)

De kleutertoeslag is een extra toeslag uit het Groeipakket die kinderen van 3 en 4 jaar kunnen krijgen als ze naar het Nederlandstalig kleuteronderwijs in Vlaanderen of Brussel gaan.

Voorwaarden

Voorwaarden kleutertoeslag voor 3-jarige kleuters:

  • Je kind is uiterlijk op 3 jaar en twee maanden ingeschreven in een door Vlaanderen erkende, gesubsidieerde of gefinancierde kleuterschool.
  • Je kind is al 2 jaar vóór het kalenderjaar waarin de kleutertoeslag wordt toegekend.

Voorwaarden kleutertoeslag voor 4-jarige kleuters:

  • Je kind blijft ingeschreven in een door Vlaanderen erkende, gesubsidieerde of gefinancierde kleuterschool.
  • Je kind is al 3 jaar vóór het kalenderjaar waarin de kleutertoeslag wordt toegekend.
  • Er is bewijs van voldoende aanwezigheid (150 halve schooldagen in de eerste kleuterklas of 185 halve schooldagen in de tweede kleuterklas) in een betrokken schooljaar.

Procedure

Je ontvangt de kleutertoeslag automatisch, zodra je kind 3 of 4 jaar geworden is en de uitbetaler over de juiste gegevens van de kleuterschool beschikt om na te gaan of je kind aan de voorwaarden voldoet:

  • Voor kinderen van 3 jaar is dit zodra het kind 3 jaar geworden is en de uitbetaler over de informatie beschikt dat je kind in een kleuterklas is ingeschreven.
  • Voor kinderen van 4 jaar is dit zodra het kind 4 jaar geworden is en de uitbetaler over de inschrijving en de aanwezigheden in de kleuterschool beschikt.

Woon je in Brussel, Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap of een land van de EU en gaat je kind naar de Nederlandstalige kleuterschool in Vlaanderen of Brussel, dan kan je de kleutertoeslag ook zelf aanvragen bij een uitbetaler naar keuze in Vlaanderen. Dit gaat sneller. Maar je kan ook wachten tot FONS (de uitbetaler van de Vlaamse overheid) de gegevens heeft ontvangen en je automatisch uitbetaalt.

Kostprijs

Als voldaan is aan de voorwaarden, ontvang je € 137,96 per jaar.

Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen. Raadpleeg het overzicht van alle financiële tegemoetkomingen binnen het Groeipakket om te zien op welke toeslagen je kind nog recht heeft.

Maak hier je afspraak