Huis-aan-huisinzameling van grofvuil

Alle huishoudelijk afval dat je niet in een restafvalzak of afvalcontainer kunt stoppen, is grofvuil. Denk maar aan huisraad, meubels, vloerbekleding, … Goederen die in goede staat zijn, kun je aan een kringwinkel bezorgen (meubelen, kleding, schoenen en elektrische apparaten).

Let op! Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), autobanden, bouw- en sloopafval zijn geen grofvuil.

Procedure

Grofvuil wordt 'op afroep' aan huis ingezameld. Er zijn zes vaste inzameldagen per jaar voor grof huisvuil voorzien. Deze staan op de afvalkalender vermeld met het symbool van een telefoontje.

Wil je jouw grof huisvuil aan huis laten ophalen? Dan kan je hiervoor een afspraak maken met EcoWerf op het nummer 0800 97 0 97. Je dient deze afspraak ten minste twee werkdagen voor de dag van de inzameling te maken en door te geven welk grofvuil je aanbiedt. Plaats het afval voor 7.00 u of de avond voor de afgesproken inzameldag na 20.00 u duidelijk zichtbaar buiten. Het grof huisvuil dient goed samengebonden te zijn in hanteerbare stukken van max. 1 m hoog, 2 m breed en max. 30 kg zwaar. Je mag het grof huisvuil niet aanbieden in zakken of dozen. Voor de inzameling aan huis wordt bovenop de prijs per pakket of stuk die geldt in het recyclagepark een vaste verplaatsingskost aangerekend. Je ontvangt een betalingsuitnodiging met de contantbelasting en voorrijdkost na de inzameling.

Gerelateerde items