Ouderschapsverlof

Als je meer tijd wil om bij jouw kind(eren) te zijn, kun je ouderschapsverlof nemen. Dat verlof is, naast palliatief verlof, verlof voor medische bijstand en mantelzorgverlof, een van de 'thematische' verloven. Dat zijn wettelijk vastgelegde verloven die je het recht geven om gedurende een bepaalde periode in je loopbaan minder of niet te werken.

Voorwaarden

Verwar de thematische verloven niet met het tijdskrediet in de privésector of het Vlaams zorgkrediet in de Vlaamse openbare sector, want daarvoor zijn er andere regels en voorwaarden.

Voor wie?

Je kunt ouderschapsverlof nemen voor het kind van wie je de biologische ouder, de ouder die het kind erkend heeft of de adoptieouder bent. ​​​​​​Beide ouders kunnen ouderschapsverlof nemen. Als de ene ouder zijn recht op ouderschapsverlof niet (helemaal) opneemt, kan hij dat recht niet overdragen op de andere ouder.

Leeftijdsvoorwaarde

Het ouderschapsverlof moet beginnen voordat uw kind 12 jaar wordt. Als je kind een fysieke of mentale handicap van minstens 66% heeft, is die leeftijdsgrens 21 jaar. Het recht op ouderschapsverlof geldt per kind dat aan de leeftijdsvoorwaarde beantwoordt.

Vorm en duur

Je kan het ouderschapsverlof in vier vormen opnemen, ongeacht de sector. De duur van het ouderschapsverlof verschilt afhankelijk van de gevraagde onderbreking.

Je hebt voor elk kind recht op 4 maanden volledig, 8 maanden halftijds, 20 maanden 1/5 of 40 maanden 1/10 ouderschapsverlof (in het laatste geval is het akkoord van de werkgever vereist). Je mag die verschillende mogelijkheden ook afwisselen.
Naast die ‘klassieke’ opnamemogelijkheden kun je het voltijds en halftijds ouderschapsverlof ook op een flexibelere manier opnemen (in weken in plaats van in maanden), op voorwaarde dat jouw werkgever daarmee akkoord gaat. Meer informatie over die flexibelere opnamemogelijkheden vind je op de website van de RVA.

Werk je voor de Vlaamse overheid of het onderwijs? Raadpleeg dan je personeelsdienst, omdat er voor jou mogelijk andere regels gelden.

Ontslagbescherming

Je werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren. Hij kan het wel met maximaal 6 maanden uitstellen, op voorwaarde dat hij daarvoor gegronde redenen kan geven. Vanaf de datum van je verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van jouw verlof ben je beschermd tegen ontslag.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over ouderschapsverlof en de andere thematische verloven contact op met je personeelsdienst, je vakbond of je plaatselijke RVA-kantoor, of lees de brochure van de RVA.

Procedure

Lees hoe je het ouderschapsverlof aanvraagt.

Kostprijs

Tijdens je ouderschapsverlof krijg je van de RVA een vervangingsinkomen. Kies de sector die voor jou van toepassing is. Alleen als je kind geboren of geadopteerd werd vanaf 8 maart 2012, heb je ook voor de vierde maand recht op een uitkering.

Boven op die onderbrekingsuitkering heb je mogelijk nog recht op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid, op voorwaarde dat je in de privésector of de socialprofitsector werkt.

In sommige gevallen mag je jouw ouderschapsverlof combineren met een zelfstandige activiteit, zonder dat je een uitkering krijgt. Neem daarvoor contact op met de RVA.

Maak hier je afspraak