Kinderopvang met inkomenstarief

In een kinderopvang met inkomenstarief betaal je volgens je inkomen.

Voorwaarden

Om een prijs te kunnen betalen volgens je inkomen, heb je een attest inkomenstarief nodig van Kind en Gezin. Ook als je jouw inkomen niet bekend wilt maken, moet je een aanvraag voor een attest inkomenstarief indienen. Zonder attest inkomenstarief kan je niet terecht bij een opvang waarbij je betaalt volgens je inkomen.

Procedure

Je vraagt je attest inkomenstarief aan in de maand voor je kind voor het eerst naar de opvang gaat:

  • Registreer je met je e-ID of itsme op 'Mijn Kind en Gezin'.
  • Bereken je inkomenstarief en vraag een attest aan.
  • Bezorg het attest inkomenstarief aan je opvang.

Als je aanspraak maakt op een individueel verminderd tarief, vink dat dan aan op 'Mijn Kind en Gezin'. Je hebt dan ook bewijsstukken nodig.

Kostprijs

Het inkomenstarief is wettelijk geregeld en is afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen en het aantal kinderen ten laste.

Maak hier je afspraak