Kinderopvang met inkomenstarief

In een kinderopvang met inkomenstarief betaal je volgens jouw inkomen.

Voorwaarden

Om een prijs te kunnen betalen volgens jouw inkomen, heb je een attest inkomenstarief nodig van Kind en Gezin. Ook wanneer je jouw inkomen niet bekend wil maken, moet je een aanvraag voor een attest inkomenstarief indienen. Zonder attest inkomenstarief kan je niet terecht bij een opvang waarbij je betaalt volgens jouw inkomen. 

 

Procedure

Je vraagt jouw attest inkomenstarief aan in de maand voor je kind voor het eerst naar de opvang gaat:

Als je aanspraak maakt op een individueel verminderd tarief, vink dat dan aan op 'Mijn Kind en Gezin'. Je hebt dan ook bewijsstukken nodig. 

Bedrag

Het inkomenstarief is wettelijk geregeld en is afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen en het aantal kinderen ten laste.

In 2019 betaal je tussen € 5,24 en € 29,09 per dag. In specifieke situaties betaal je een individueel verminderd tarief.

Maak hier je afspraak