Kinderopvang met inkomenstarief

In een kinderopvang met inkomenstarief betaalt je volgens jouw inkomen.

Voorwaarden

Om een prijs te kunnen betalen volgens jouw inkomen, heb je een attest inkomenstarief nodig van Kind en Gezin. Ook als je jouw inkomen niet bekend wilt maken, moet je een aanvraag voor een attest inkomenstarief indienen. Zonder attest inkomenstarief kun je  niet terecht bij een opvang waarbij je betaalt volgens jouw inkomen.

Procedure

Je vraagt jou attest inkomenstarief aan in de maand voor jou kind voor het eerst naar de opvang gaat:

Als je aanspraak maakt op een individueel verminderd tarief, vink dat dan aan op 'Mijn Kind en Gezin'. Je hebt dan ook bewijsstukken nodig.

Bedrag

Het inkomenstarief is wettelijk geregeld en is afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen en het aantal kinderen ten laste.

In 2019 betaalde je tussen € 5,24  en € 29,09  per dag. In specifieke situaties betaal je een individueel verminderd tarief.

Maak hier je afspraak