Een speelstraat organiseren

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.

Voorwaarden

Wie in de straat woont:

  • mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden;
  • mag parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

  • de straat in een woonzone ligt;
  • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur;
  • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt;
  • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt;
  • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven;
  • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Procedure

Je dient een aanvraag in bij het bestuur.

Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af. De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.

Afhandeling

Het bestuur staat in voor het goedkeuren van de speelstraat en het plaatsen van hekken met bijhorende verkeersborden. De inwoners staan zelf in voor de veiligheid.

Reglementen en verordeningen

Ook interessant