Werkingssubsidie voor sportverenigingen

Alle door de gemeente erkende sportverenigingen komen in aanmerking voor een subsidie op basis van dit subsidiereglement.

Erkende sportverenigingen komen in aanmerking voor een werkingssubsidie.

Reglementen en verordeningen