Schooltoelage voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom gaf de Vlaamse overheid t.e.m. schooljaar 2018-2019 in bepaalde gevallen een schooltoelage voor het basis en secundair onderwijs.

Sinds schooljaar 2019-2020 is deze toelage omgevormd tot de schooltoeslag. Deze wordt automatisch uitbetaald door je uitbetaler van het Groeipakket.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een schooltoelage, moest je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Nationaliteit: het kind waarvoor een schooltoelage 2018-2019 wordt aangevraagd, moet op 31 december 2018 Belg zijn. Als het kind geen Belg is, moet het kind of de ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben;
 • Inkomen: de gezinssituatie en de hoogte van het inkomen van de ouders, bepalen of een schooltoelage wordt toegekend. Naast het loon wordt er ook rekening gehouden met o.a. ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden. Ook het kadastraal inkomen (KI) van woningen die je verhuurt of van een buitenverblijf kunnen een rol spelen;

 • School- en studiekeuze: het kind moet een opleiding volgen die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent dat sommige opleidingen niet in aanmerking komen. Voor elk onderwijsniveau zijn er ook nog enkele bijkomende voorwaarden:
  • Kleuteronderwijs: kleuters moeten (afhankelijk van de leeftijd) een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school.
  • Lager onderwijs: kinderen in het lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.
  • Secundair onderwijs: studenten in het secundair onderwijs kunnen een schooltoelage ontvangen tot het schooljaar waarin ze 22 jaar oud worden (voor bepaalde opleidingen zijn er uitzonderingen). Studenten die twee opeenvolgende schooljaren meer dan 29 halve dagen (per schooljaar) ongewettigd afwezig zijn, verliezen hun schooltoelage.

Procedure

Als je in aanmerking kwam voor een schooltoelage voor het schooljaar 2018-2019, kon je een aanvraag indienen tot en met 1 juni 2019. Na die datum kan geen aanvraag meer worden ingediend.

 • je kon de schooltoelage aanvragen via het digitaal loket;
 • of op papier met het aanvraagformulier.

Had je vorig jaar al recht op een schooltoelage, dan startte de afdeling School- en Studietoelagen automatisch een dossier op om na te gaan of je ook dit jaar in aanmerking kwam. Je ontving daarvoor een vooraf ingevuld aanvraagformulier per e-mail of post. Deze aanvraag moest je aanvullen of bevestigen en doorsturen via het Digitaal loket of via de post.

De eerste keer dat een automatisch dossier opgestart werd, kreeg je een brief waarin jouw toestemming gevraagd werd om het dossier op te starten.

 • Was je akkoord, dan moest je niets doen. Twee maanden later ontving je jouw automatisch gestart dossier. Dit moest je bevestigen en doorsturen;
 • Was je niet akkoord, dan kon je dit binnen de 30 dagen laten weten.

Kostprijs

Basisonderwijs schooljaar 2018-2019:

 • Kleuteronderwijs: € 96,69 (vast bedrag);
 • Lager onderwijs: € 108,78 tot € 163,17.

Leerlingen die op internaat zitten, krijgen hetzelfde bedrag als externe leerlingen

Secundair onderwijs schooljaar 2018-2019:

 • De minimale toelage is € 135,48. Dit bedrag kan oplopen tot € 1 196,05 voor leerlingen die op internaat zitten;
 • Er zijn aparte bedragen voor leerlingen in de vierde graad, en leerlingen in het deeltijds leerplichtonderwijs.

Uitzonderingen

Voor specifieke gevallen bestaat een uitzonderlijke toelage.

Regelgeving

Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 19 juni 2007)

Maak hier je afspraak